În 10 luni, Serviciul Disciplina în Construcții din cadrul Direcției Generale Poliția Locală Arad a aplicat 59 de amenzi, în valoare de 80.000 de lei, ca urmare a constatării efectuării unor săpături neautorizate, pe domeniul public al Municipiului Arad.

Situațiile respective sunt prevăzute drept contravenții de articolul 100 al HCLM 136/2020, în cuprinsul căruia se regăsesc toate formele prin care persoanele fizice și juridice ce realizează racorduri la rețele de utilități pot prejudicia interesul comunității de a beneficia de căi de transport auto și pedestru întreținute precum și de spații verzi, piste de biciclete și parcări funcționale.

Cea mai recentă situație a survenit în 24 noiembrie, când un echipaj al serviciului menționat a sesizat pe Calea Timișorii efectuarea unei lucrări de racordare la rețeaua de gaz ce a afectat inclusiv carosabilul fără aviz de săpătură eliberat de Primăria Arad.

Firma în cauză a fost amendată cu 2500 de lei și s-a dispus aducerea terenului la starea inițială.

„În situația în care cetățenii sesizează inițierea unor astfel de lucrări neautorizate, sunt rugați să apeleze numărul dispeceratului poliției locale: 0257/939 (apel gratuit). Intervenția autorităților locale, prin agenții contatatori de la disciplina în construcții, este necesară deoarece săpăturile efectuate cu încălcarea procedurii prevăzute în HCLM 136/2020 riscă să prezinte următoarele deficiențe: afectarea altor rețele de utilități din zonă, ca urmare a absenței planului de situație; utilizarea unor materiale inferioare ori interzise pentru umplutură și alte lucrări aferente racordului; afectarea unor construcții private ori publice din proximitate (în absența memoriului tehnic sau expertizei tehnice prevăzute în hotărârea de consiliu local); un aspect final al zonei inferior din punct de vedere estetic celui dinaintea săpăturilor (procedura prevede un dosar cu fotografii anterioare racordării); deversarea ilegală a deșeurilor (HCLM amintită prevede consemnarea locației de depozitare); depășirea perioadei pentru care comisia de săpături a primăriei a aprobat efectuarea lucrărilor pe domeniul public”, a transmis DGPL Arad.

Recomandările redacției