primar Simand În acest an la Șimand, ședința de Consiliu Local pentru aprobarea Bugetului local pe anul 2014 se va ține joi, 13 februarie 2014, după cum ne spunea Florin Dema, primarul comunei.
„Pentru acest an, Consiliul Local a hotărât să păstreze același nivel al taxelor și impozitelor pe care le-am avut în anul trecut.
Trebuie să aducem mulțumiri contribuabililor din Șimand pentru faptul că și-au achitat în așa mare proporție – de peste 87%, spre 90%, taxele și impozitele pe anul 2013, situația cuprinzând încasările înregistrate în anul calendaristic. Firește s-au mai făcut și alte plăți de atunci.
De asemenea, vreau să sub­liniez că păstrăm aceeași bonificație – de 10% – pentru cei care vor achita integral dările către bugetul local până la 31 martie. Îi îndemnăm să păstreze – pe cât se poate, acest bun obicei, de a achita totul în primul trimestru, deoarece pe cuantumul încasărilor din prima parte a anului ne ba­zăm și noi, administrația, pentru achitarea facturilor la unele lucrări ce se execută dar și alte plăți.
De asemenea, doresc să facem cunoscut tuturor propunerea de buget local pe anul 2014“ – a precizat primul edilul din Șimand.

ANEXA NR.1
Cuprinzând propunerea de buget local pe anul 2014
Art.1 Bugetul comunei Şimand se stabileşte la venituri după cum urmează:

TOTAL  VENITURI    4433000
Venituri proprii        1133000
Subvenţii        40000
Sume defalcate din TVA    2066000
Cote şi sume din           1194000
impozitul pe venit
Art.2  În structura economică cheltuielile bugetului local se stabilesc astfel:
TOTAL CHELTUIELI       4436137
Cheltuieli curente    3338000

Cheltuieli de personal    1860000

Bunuri şi servicii        1267000

Ajutoare sociale        158000

Alte cheltuieli                   53000
asociaţii şi fundaţii  33000
susţinerea cultelor  20000

Cheltuieli de capital    1098137
Cap. 51.02
Autorităţi publice       938000
Cheltuieli de personal       339000

Bunuri şi servicii           429000
Cheltuieli de capital    170000
Cap.  61.02
Ordinea publică         51000

Cheltuieli de personal         32000

Bunuri şi servicii             19000
Cap.  65.02
Învăţământ        1523000

Cheltuieli de personal    1288000

Bunuri şi servicii        235000
Cap.  67.02
Cultură                         257000

Cheltuieli de personal      18000

Bunuri şi servicii          21000

Transferuri-          53000
culte, sport, ONG

Cheltuieli de capital     165000
Cap. 68.02
Asistenţă socială    263000

Cheltuieli de personal    105000

Ajutoare sociale        158000
Cap. 70.02
Servicii publice        463000

Cheltuieli de personal    78000

Bunuri şi servicii        185000

Cheltuieli de capital    200000
Cap. 84.02
Străzi şi drumuri        823137

Bunuri şi servicii        260000

Cheltuieli de capital    563137
Cap.87.02
Alte acţiuni economice       118000
Bunuri şi servicii        118000
Art.3 Bugetul activităţii autofinanţate din venituri proprii
TOTAL VENITURI      100000
Venituri din subvenţia          50000
păşunilor
Venituri din alte activităţi    50000

TOTAL CHELTUIELI         50000
Bunuri şi servicii     50000

Recomandările redacției