Nu mai puțin de 92 de arădeni s-au înscris la sesiunea de admitere ce are loc luna aceasta la școlile de agenți de poliție de la Câmpina și Cluj-Napoca. Astfel, 42 de arădeni s-au înscris la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” de la Câmpina, iar 50 de candidați din județul nostru s-au înscris la Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca. Cei aproape o sută de candidați care au optat pentru unităţile de învăţământ postliceal ale MAI s-au putut înscrie pentru sesiunea ianuarie 2019, până în data de 23 noiembrie 2018. Ministerul Afacerilor Interne şi Inspectoratul General al Poliției Române au oferit candidaţilor interesaţi de admiterea în instituţiile de învăţământ pentru specializarea personalului MAI, în sesiunea 2019, informaţii complete despre recrutare şi locuri. La şcolile de agenţi de poliţie amintite, sunt disponibile în total 1.600 de locuri, iar durata studiilor este de un an. Numărul de locuri la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” de la Câmpina este de 1.300, dintre care 30 pentru romi și 10 pentru minorități. Dintre cele 1.300 de locuri, 1.275 sunt repartizate la Inspectoratul General al Poliției Române, 20 pentru Direcția Generală Pașapoarte și 5 pentru Serviciul de Informații Externe. Totodată, la Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca sunt disponibile 300 de locuri, dintre care 10 pentru romi și trei pentru minorități, cele 300 de locuri fiind repartizate în număr de 290 la IGPR (Inspectoratul General al Poliției Române) și 10 la Direcția Generală Pașapoarte.  Etapa I de selecţie constă în evaluarea psihologică și examinarea medicală, realizată la unităţile care au recrutat candidaţii. Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează de către specialiști din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI. Compartimentul cu sarcini de recrutare, anterior desfășurării concursului, introduce avizul psihologic în dosarul de recrutare. Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la unitățile medicale teritoriale ale MAI și constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate. În cazul în care unitățile de recrutare primesc, cu adrese oficiale, fișele medicale ale candidaților, ca urmare a observării directe de către unitățile medicale teritoriale ale MAI a existenței la aceștia a diverselor semne particulare sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, unitățile de recrutare fac mențiunea „nepromovat” pe aceasta și o clasează la secretariatul unității. Candidatului nu i se întocmește dosar de recrutare și este informat cu privire la acest aspect.

Înscrierea la selecţie a candidaţilor

Candidaţii MAI care au dosarele de recrutare corect și complet întocmite se înscriu la sediul instituţiilor de învăţământ postliceal pentru care au optat, prezentând documentele solicitate de organizatori şi participând la probele de concurs potrivit prevederilor regulamentelor de admitere. Unităţile de învăţământ postliceal din subordinea IGPR vor organiza şi desfăşura activităţi în vederea înscrierii candidaților, respectiv eliberării legitimaţiei de concurs în perioada 10 – 11 ianuarie 2019.

Etapa a II-a, eliminatorie

Contravizita medicală a candidaților se realizează de către subcomisii medicale constituite din specialiști desemnați de Direcția Medicală a MAI, care examinează candidații, verifică înscrisurile fișei medicale tip MAI și finalizează examenul medical prin emiterea avizului medical cu mențiunea apt sau inapt. Rezultatul îndeplinirii criteriului privind existența semnelor particulare evidente sau a tatuajelor neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, verificat după caz, se comunică comisiei de concurs în vederea dispunerii măsurilor necesare, potrivit competențelor. Proba de evaluare a performanței fizice se realizează conform probelor, baremelor şi precizărilor stabilite în Ordinul MAI nr. 144/2017 . Unităţile de învăţământ postliceal ale IGPR organizează şi desfăşoară probele eliminatorii, la sediul fiecărei instituţii, în perioada 12 – 18 ianuarie 2019.  Etapa a III-a de selecție constă în proba de verificare a cunoştinţelor, realizată la instituţiile de învăţământ. Unităţile de învăţământ postliceal vor organiza şi desfăşura proba de verificare a cunoştinţelor în data de 20 ianuarie 2019, cu respectarea metodologiei de admitere în vigoare. Proba de verificare a cunoştinţelor va consta într-un test-grilă la disciplinele limba română şi limba străină (limba engleză sau limba franceză, potrivit opţiunii la înscriere). Subiectele pentru proba de verificare a cunoştinţelor se vor formula din conţinutul tematicii de concurs.

Recomandările redacției