Numărul de furnizori evaluaţi şi autorizaţi care îndeplinesc prevederile actelor nor- mative pentru anul 2016, care au depus cerere de a intra în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Arad este de 154. Bugetul alocat pentru acest domeniu de asistenţă pentru întreg anul 2016 este de 2.930 mii lei.
La stabilirea valorii de contract pentru furnizorii de servicii medicale de medicină dentară s-a avut în vedere bugetul alocat pentru acest domeniu de asistenţă, numărul de medici dentişti care au solicitat intrarea în relaţie contractuală cu CAS Arad, gradul profesional al medicilor, precum şi locaţia unde îşi desfăşoară activitatea.
„Având în vedere suma orientativă pentru un medic specialist pe lună la nivel naţional de 1.600 lei/lună, sumele alocate prin contractele încheiate pentru anul 2016 (începând cu 01.07.2016) pentru cei 185 de medici care furnizează servicii de medicină dentară în cadrul celor 154 cabinete medicale sunt următoarele: pentru medicul dentist specialist din mediul urban 1.478 lei media lunară ca valoare de referinţă, pentru medicul primar din mediul urban 1.774 lei media lunară (majorare cu 20% faţă de valoarea de referinţă), iar pentru medicul fără grad profesional din mediul urban 1.182 lei me­dia lunară (diminuare cu 20% faţă de valoarea de referinţă)“, susţine Gheorghe Domşa, preşedintele CAS Arad.
La valorile stabilite prin contract pentru medicii din mediul rural se aplică un spor de zonă de 50% faţă de medicii din mediul urban, în acest mod fiind stimulaţi medicii dentişti cu cabinete autorizate şi evaluate din mediul rural care au solicitat încheierea contractelor cu CAS Arad.
Plata serviciilor din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină dentară se face prin tarif pe serviciu medical cuantificat în lei.
(A.C.)

Recomandările redacției