OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAA dispărut de pe clădirea, de la nr. 1 pe str. Unirii,  colț cu Revoluției, dovada că eram din totdeauna un oraș european. Acolo era un însemn de nivelment, datând din 1905 și marcând cota orașului sistematizat. Un semn incontestabil de civilizație în urbanism.
În Arad există încă însemnele acestea, primul dispărut prin intervenția la fațadă, este acesta fixat, pe edificiul familiei Bing, mare negustor de vinuri. A fost păstrat și protejat de proprietarul edificiului, apoi de administrația orașului, și în fine , până deunăzi de noii proprietari, ce nu i-au înțeles semnificația și valoarea. A fost scos din soclul clădirii și probabil aruncat la fier vechi.
Citind pe coroana însemnului aflăm că acesta aparține: ORAȘULUI ARAD LIBER REGESC și că nivelul este măsurat față de cota Mării Adriatice. Rugându-l să ne ofere amănunte, istoricul arădean, profesorul Janos Ujj povestește: „Opera­ția a fost executată în 1905 de serviciile topo ale Armatei Imperiale Austro-Ungare, după cum s-a procedat în toate țările din Europa. În Arad, la gară s-a ins­talat însemnul de nivelment etalon, de la care, prin măsurători, au fost extinse pe încă câteva edificii importante. Un alt etalon se află în Aradul Nou la Biserica Romano-Catolică”. Asta-i istoria și iată ce pagubă morală irecuperabilă a suferit Aradul prin dispariția însemnului, care n-a aparținut niciodată proprietarului, fiind în evidența primăriei din momentul instalării.
Aradul are multe dovezi de civilizație civică și urbanistică, dar, din păcate, acestea au fost șterse din agen­dele consilierilor municipali, aleșii noștri. Altfel, cum să ne explicăm dispariția ori distrugerea lor, fără ca aleșii noștri să intervină. Au dispărut fabricile fără placă ce să le amintească, se pră­pădesc clădiri monumente istorice. Dispar locuri de veci din cimitire, vă amintiți de celebrul profesor Ascaniu Crișan? Astăzi dispărut. Și mă opresc cu înșiruirea atâtor necuviințe.
Priviți cele trei fotografii și hotărâți-vă urgent ce trebuie făcut. În urmă cu vreo 20 ani, soluția, panaceul universal, era… hai să facem o comisie! Astăzi, se pare că nici soluții nu mai sunt.
Bujor Buda

Recomandările redacției