strategiePrimăria municipiului Arad a început demersurile pentru contractarea unei firme care să elaboreze Strategia culturală a Aradului pentru perioada 2014 – 2030, un capitol distinct al acestui document urmând să se refere, în exclusivitate, la demersul oraşului Arad de a candida la titlul de Capitală Europeană a Culturii.

Conform anunţului publicat de Serviciul Electronic de Achiziţii Publice, în strategie, se vor analiza paşii necesari pentru atingerea acestui deziderat, se vor face recomandari specifice şi se vor stabili liniile generale de acţiune pentru perioada 2014 – 2021.

“Se va elabora o propunere specifică pentru programul cultural previzionat pentru anul 2021, în cazul în care Aradul va reuşi să câştige acest titlu. Se vor lua în calcul implicaţiile candidaturii, în diferitele etape ale acesteia, folosind constructiv această aspiraţie pentru revirimentul cultural local”, se arată în anunţ.

În acelaşi document se mai precizează că, la nivel local, Strategia Culturală va ghida acţiunile şi planul de investiţii culturale ale oraşului Arad pentru următoarea perioadă de 10 ani.

“Conceptual, strategia trebuie să creioneze un plan de dezvoltare în care cultura devine un parametru central pentru bunăstarea comunităţii, pentru renumele oraşului şi pentru creşterea economică locală. În acelaşi timp, documentul va fundamenta principiile particulare de adresare a candidaturii oraşului Arad la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021, intenţie exprimată de municipalitatea locală încă din primăvara anului 2013”, se mai precizează în anunţul de licitaţie.

Documentul va prevede măsuri şi acţiuni specifice pentru patru intervale de timp, în concordanţă cu etapele de depunere a candidaturii oraşului Arad la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021, după cum urmează: 2014 – 2016 – acţiuni necesare pentru pregătirea dosarului de candidatură la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021, 2017 – 2020 – implementarea acţiunilor necesare în cazul câştigării titlului, 2021 – program cultural previzionat pentru anul evenimenţial CCE 2021, 2021 – 2024 – 2030  consecinţe şi ecouri post-eveniment, modalităţi de evaluare a programului cultural desfăşurat şi începerea procesului de planificare a următoarei perioade

 Artiştii locali, promovaţi

Primăria Arad mai solicită ofertanţilor să indice şi să explice “conceptul” general privind elaborarea strategiei culturale, activităţile care se vor desfăşura şi obiectivele ce se urmăresc a fi îndeplinite pe parcursul derulării proiectului, corelate cu un grafic de defăşurare al activităţilor, precum şi modalitatea de evaluare şi monitorizare a rezultatelor urmărite.

“Motorul central pentru asigurarea succesului Strategiei Culturale se va constitui din energia creativă şi viziunea artiştilor şi a producătorilor de cultură locali. Aceştia vor juca un rol vital şi central, incluziunea şi promovarea acestora, prin măsuri şi acţiuni concrete, fiind principalul pilon de dezvoltare culturală locală dorit”, se mai precizează în anunţul de licitaţie.

Procesul de elaborare a strategiei culturale locale trebuie să aibă o dimensiune participativă şi să respecte principiile dialogului, comunicării şi consultării. Stabilirea profilului cultural al comunităţii reprezintă un demers important pentru determinarea gradului de dezvoltare al simţului de apreciere cultural local.

Prestatorul va trebui sa elaboreze o Strategie Culturală care să cuprindă modalităţi de reviriment şi promovare pentru sectorul cultural şi creativ arădean, protejarea patrimoniului cultural naţional (mobil, imobil, imaterial), susţinerea şi promovarea creaţiei culturale şi artistice contemporane locale, educaţie şi politici culturale pentru tineret, întărirea capacităţii instituţiilor cultural.

De asemenea, în strategie, trebuie să fie oferite soluţii pentru dezvoltarea infrastructurii culturale, creşterea şi diversificarea ofertei şi a consumului cultural, exportul produselor culturale şi internaţionalizarea culturii, bugete şi posibilităţi de finanţare a sectoarelor culturale şi creative.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 29 septembrie, ora 9.00, iar preţul estimat pentru elaborarea strategiei este de 217.741 lei.

 

 

Recomandările redacției