baniPotrivit unui raport al Băncii Naţionale a României, cu privire la structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor populaţiei, arădenii au reuşit să economisească într-o lună 54 de milioane de lei.
Dacă la sfârşitul lunii octombrie, valoarea depozitelor în lei se ridica la 3.485.800.000, iar cea a depozi­telor în valută la echivalentul a 3.250.600.000 lei, o lună mai târziu, depozitele în lei au ajuns la 3.512.400.000 lei, în timp ce depo­zitele în valută totalizau echivalentul a 3.278.000.000 lei.
Rapoartele întocmite de BNR cu privire la comportamentul financiar al populaţiei foloseşte date bazate pe informaţiile furnizate de bănci persoane juridice române, de su­cursalele băncilor străine în România, de băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ şi de Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP. Creditele şi depozitele în valută sunt exprimate în lei, la cursul de schimb anunţat de BNR în ultima zi lucrătoare a lunii.

Recomandările redacției