titluriMai mulți arădeni au fost propuși pentru acordarea unor distincţii „pentru merite profesionale remarcabile și pentru preocupările lor constante de promovare a imaginii Aradului“, acestea urmând să fie acordate în cadrul manifestărilor dedicate Zilelor Aradului.
Astfel, într-un proiect de hotărâre care a fost afişat la transparenţă decizională, consilierii locali i-au propus pentru titlul „Pro Urbe” pe Faber Jakob, în domeniul „Afaceri”, pentru contri­buţia deosebită la dezvoltarea munici­piului Arad prin sporirea numărului de investitori străini şi pe Viorel Nistor, în domeniul „Coregrafie” pentru cariera de excepţie în domeniul păstrării tradiţiilor, obiceiurilor şi jocului popular. Viorel Nistor activează ca maestru coregraf la Centrul Cultural Judeţean Arad, dedi­cându-şi toată activitatea cercetării şi valorificării folclorului muzical coregrafic arădean.
De asemenea, consilierii locali au propus acordarea titlului de „Excelență“ pentru merite profesionale remarcabile precum şi pentru preocupările constante de promovare a imaginii Aradului mai multor personalităţi.
În domeniul „Artei Dramatice” titlul îi va fi oferit lui Tapaszto Erno, pentru performanţele actoriceşti. Tapaszto Erno este fondator şi director artistic al Companiei de Teatru Aradi Kamaraszinhaz, cu care a câştigat numeroase premii în ţară şi străinătate.
În domeniul „Artelor Vizuale”, titlul de „Excelenţă” i se va acorda pictorului Mihai Takacs şi lui Kelen Francisc, pentru artă fotografică.
În domeniul „Sportiv“, pentru acordarea titlului de „Excelenţă” a fost propus Dănuţ Constantin Moraru, pentru rezultatele de excepţie în întreaga carieră sportivă.
În domeniul „Muzică”, titlul de „Excelenţă” îi va fi conferit cantautorului de mare succes Cristian Faur.
În domeniul „Administraţie Publică”, doi arădeni vor primi, de asemenea, titluri de „Excelenţă”. Este vorba des­pre Radu Torsin, fost director al Companiei de Transport Public Arad şi Aurel Damian, fost director al SC Recons SA, ambii fiind premiaţi pentru profesionalismul şi dăruirea dovedite în întreaga carieră.
Totodată, Pavlovics Attila va primi un titlu de „Excelenţă” pentru meritele deosebite în dezvoltarea relaţiilor Arad-Pecs. Pavlovics Attila este consilier principal de conducere şi referent al comisiei pentru cultură din cadrul Primăriei Oraşului Pecs. A fost membru în comisia de elaborare a proiectului „Pecs Capitală culturală europeană”. Încă din anul 2003, este un fervent susţinător al colaborării culturale dintre Arad şi Pecs, contribuind substanţial la transformarea relaţiilor de parteneriat în relaţii de înfrăţire între cele două oraşe, în 2008.
Consilierii locali au mai propus acordarea unei „Diplome de Onoare“ lui Liviu Ciortea, pentru dăruirea şi devotamentul cu care susţine baschetul ară­dean de performanţă.
Proiectul de hotărâre privind conferirea acestor distincţii a fost afișate la transparență, la Primăria municipiului Arad, iar cei interesați pot depune în scris, la Registratura instituției, până la data de 27 iulie, recomandări, sugestii și opinii cu privire la aceste documente.
Diplome de aur
De asemenea, cuplurile din Arad, care anul acesta împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, vor primi câte o „Diplomă de aur“, şi o atenţie din partea administraţiei locale. Cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă vor fi sărbătorite în Parcul „Eminescu“ din Arad, la Zilele Aradului. Anul trecut, 184 de cupluri din Arad au împlinit 50 de ani de căsnicie neîntreruptă.
(Ş.M.)

Recomandările redacției