Arădenii care dețin  în proprietate mașini, clădiri sau terenuri datorează statului, în 2021, impozit pentru fiecare dintre proprietățile amintite. Aceste impozite locale se pot achita în două tranșe egale, termenele legale fiind 31 martie și 30 septembrie. Astfel, cei care nu au plătit, pentru tot anul, până la primul termen trebuie să achite cea de-a doua tranșă până la cel de-al doilea termen. În caz contrar, riscă majorări de întârziere de 1% pe lună, până la achitarea integrală a impozitelor aferente anului 2021.

Mai exact, după cum este prevăzut în Codul fiscal în vigoare, cea de-a doua tranșă a impozitelor pe proprietate se plătește până la 30 septembrie. În cazul în care contribuabilii nu se încadrează în acest termen, aceștia riscă, potrivit Codului de procedură fiscală, o majorare de întârziere „de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv„, conform avocat.ro

 

Recomandările redacției