În prezent sunt circa 35.000 de locuri de veci din care 3.168 locuri expirate cu contract, 1.896 expirate de mai bine de doi ani în Cimitirul Pomenirea, circa 45.000 de locuri de veci din care 1.912 locuri expirate de mai bine de doi ani în Cimitirul Eternitatea și 454 locuri expirate în Cimitirul Gai.

Mai bine de 85% din locurile expirate au lucrări, borduri și monumente funerare.

Conducerea Gospodăriei Comunale Arad informează deținătorii locurilor de înhumare aflate în cimitirele Eternitatea, Gai, Pomenirea și Mureșel, cărora le-au expirat concesiunea, să se prezinte de urgență la Serviciul Administrare Cimitire, cu sediul pe str. Poetului nr. 1 sau calea Bodrogului nr. 1, de luni până vineri, între orele 08:00-15:00, telefon 0257/272.117 sau 0257/281.161, în vederea preschimbării actelor de dare în folosință, actelor/contractelor de concesiune și achitării taxelor de închiriere cimitire/locuri de veci.

În conformitate cu regulamentul privind organizarea și funcționarea cimitirelor, vă rugăm să vă prezentați la Administrația Cimitirelor pentru achitarea taxei și clarificarea situației concesionării locului de veci.

Lunar se plătesc în jur de 30/40 locuri expirate de doi ani.

În Cimitirul Mureșel toate locurile au fost plătite.

Plata se efectuează prezentând actul de identitate (original), contractul de concesiune (original) și ultima chitanță privind achitarea taxei. Persoanele care nu dețin ultima chitanță trebuie să prezinte o dovadă privind achitarea taxei obținută de la prestatorul de servicii din cadrul cimitirului respectiv.

Tarifele pentru achitarea taxei locurilor de veci sunt următoarele:

1. Taxa pentru 7 ani/1 loc -144 lei.

2. Taxa pentru 25 ani/1 loc – 480 lei.

3. Taxă restanță/an – 21 lei.

Tarife taxă pentru locuri de veci expirate,pentru salariați:

1. Taxa pentru 7 ani/loc – 210 lei.

2. Taxa pentru 25 ani/loc – 624 lei.

3. Taxă restanță/an – 31 lei.

Taxa de concesionare a locurilor de veci se achită de către beneficiarii contractelor de concesiune a locurilor de veci la Serviciul Administrare Cimitire, din cadrul Gospodăririi Comunale Arad.

Recomandările redacției