La nivelul Poliției Române au fost scoase la concurs un număr de 41 de posturi vacante de agent de poliție în specialitatea ,,acțiuni speciale” existente în statele de organizare al Serviciului Independent pentru Intervenție și Acțiuni Speciale, al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București cât al inspectoratelor de poliție județene, ocuparea acestora urmând a se face prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor care dețin studii corespunzătoare cerințelor postului și care îndeplinesc condițiile legale.

Pentru a candida pentru ocuparea unui asemenea post în structurile de acțiuni speciale ale Poliției Române, persoanele care doresc să acceadă în sistem trebuie să cunoască faptul că examenul constă în susținerea unei probe practice și a unei probe scrise ce constă în rezolvarea unui test-grilă conform tematicii și bibliografiei elaborate de Comisiile de concurs.

Proba practică eliminatorie reprezintă o probă de concurs ce are un caracter eliminatoriu care se va desfășura în perioada 14-19 decembrie 2021 și are un număr de trei componente: Componenta 1  care constă în tragerea cu armamentul; Componenta 2 se ocupă cu calități motrice și Componenta 3 care constă în autoapărare. 

Proba  scrisă  reprezintă rezolvarea unui test-grilă, elaborat de către Comisia de concurs din cadrul I.G.P.R. din tematica şi bibliografia recomandate  conform anexei nr. 1, având ca scop verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului și va avea loc la data de 23 decembrie 2021. Numărul de subiecte aferente testului grilă a cărui durată de rezolvare este de 3 ore, va fi stabilit de Comisia de concurs.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Recomandările redacției