ARADUL – CENTRU POLITIC AL ROMÂNILOR TRANSILVĂNENI

0
361

PROGRAM

Sâmbătă, 28 noiembrie 2015, Primăria Municipiului Arad, sala „Regele Ferdinand”

10,00-10,30 – Deschiderea Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice „Aradul – centru politic al românilor transilvăneni” Alocuţiuni: ÎPS dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, ing. dr. Gheorghe Falcă, primarul Municipiului Arad, ing. Adrian Ţolea, preşedintele Consiliului Judeţean Arad, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad (Comunicare în plen: „Vasile Goldiş şi ASTRA arădeană”), prof. univ. dr. Corneliu Pădurean, preşedintele Asociaţiei „Ştefan Cicio-Pop”Arad, conf. univ. dr. Sorin Bulboacă, preşedintele Societăţii de Ştiinţe Istorice – Arad, arhiv. Mirela Pachiţa, şeful Serviciului Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale, dr. Doru Sinaci, secretar executiv – Asociaţia Naţională Arădeană pentru cultura poporului român.

Lansări de carte

10,30-11,00 – Lansarea volumului „Arad – economie şi societate (1945-1989)” – coord. Conf. univ. dr. Adrian Niţu Prezintă: prof. univ. dr. Macoviciuc Vasile, prof. univ. dr. Lavinia Betea, conf. univ. dr. Adrian Niţu

11,00-11,10 – Lansarea revistei „Analele Aradului” Prezintă: dr. Doru Sinaci,redactor-şef, dr. Emil Arbonie, secretar-general de redacţie, prof. univ. dr. Corneliu Pădurean, membru – consiliul ştiinţific.

11,10-11,20 – Lansarea revistei „Astra Sabesiensis” Prezintă: drd. Mihai-Octavian Groza, preşedintele Despărţământului ASTRA „Vasile Moga” – Sebeş.

11,20-11,30 – Lansarea volumului „Documente şi sigilii ale unor puncte de frontieră (1859-1866)”, autor: dr. Laurenţiu-Ştefan Szemkovics Prezintă: dr. Augustin Mureşan

11,30-11,40 – Lansarea volumului „Calea ferată forestieră şi industrială – „Trenu’ Mic” – Voislova – Rusca Montană – Ruşchiţa”, autor: ec. Petru Opruţ Prezintă: cercetător ştiinţific II dr. Ioan David

11,40-11,50 – Lansarea volumului „Istoricul companiei de pompieri Craiova (1907-1976)”, autor: dr. Laurenţiu-Ştefan Szemkovics Prezintă: arhiv. Ioan Popovici

11,50-12,00 – Vernisarea expoziţiei „Pictură şi document. Monumente arădene în pericol” Prezintă: prof. Horia Truţă, prof. Horia Ungureanu

12,00 – 12,20 PAUZA DE CAFEA

Lucrările Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice „Aradul – centru politic al românilor transilvăneni”

Secţiunea I, Primăria Municipiului Arad, sala „Regele Ferdinand”

Moderatori: prof. univ. dr. Corneliu Pădurean, cercetător ştiinţific dr. Ioan Haţegan, dr. Laurenţiu Szemkovics, prof. dr.Dumitru Tomoni

12,20-12,30 Drd. Alexandru Berzovan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, „Vestigii dacice sub vatra municipiului Arad (sec. II î.Hr. – I d.Hr.)” 14,30-14,40 Lector univ. dr. Stelean Ioan Boia, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, „Aradul în anii regimului comunist (1948- 1965)”

12,40-12,50 Prof. dr. Doru Bogdan, Colegiul Naţional „Preparandia – Dimitrie Ţichindeal” Arad, „Eduard I. Găvănescu despre profesorul şi inspectorul general Sabin Evuţian”

13,00-13,10 Prof. Eugeniu Criste, Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale, „Membri ai „NARODNA ODBRANA” şi alţi patrioţi sârbi întemniţaţi în Cetatea Aradului în anii Primului Război Mondial”

13,10-13,20 Prof. dr. Teodor Groza Delacodru, Societatea Literar-Artistică „Poesis” din Mesiciu (Voivodina-Serbia), „Şi noi am fost la Alba Iulia”

13,20-13,30 Prof. Vasile Dudaş, Muzeul Banatul, Timişoara, „Voluntari arădeni în Legiunea română din Siberia (1919-1920)”

13,30-13,40 Lector univ.dr. Eugen Ghiţă, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, „Despre vie şi vin în comitatul Arad, în secolele XVIII-XIX”

13,40-13,50 Drd. Mihai-Octavian Groza, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, „Transilvania şi Banatul în toamna şi iarna anului 1918. „Violenţa revoluţionară” reflectată în textele memorialistice

13,50-14,00 Cercetător ştiinţific I dr. Ioan Haţegan,Academia Română, Timişoara, „Aradul şi Cenadul în Evul Mediu”

14,00-14,10 Dr. Augustin Mureşan, Complexul Muzeal Arad, Călina Popovici, Ioan Popovici, Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale, „Sigilii săteşti cu moară de apă din Banat şi Crişana (sec. XVIII-XIX)”

14,10-14,20 Prof. Eugen Pădureanu, Colectivul Monografic Judeţean Arad, „Vârful Highiş (Munţii Zărandului), punct de interes arheologic”

14,20-14,30 Prof. univ. dr. Corneliu Pădurean, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, „Din activitatea lui Ştefan Cicio-Pop în Parlamentul României”

14,30-14,40 Prof. univ. dr. Teodor Pătrăuţă, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, „Ineul sub stăpânirea principilor transilvăneni”

14,40-14,50 Masterand Andrei Păvălean, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, „Italia la sfârşitul Marelui Război şi perspectiva încheierii păcii”

14,50-15,00 Dr. Costin Scurtu, Muzeul Militar „Regele Ferdinand I” Constanţa, „Alianţa Nord-Atlantică la sfârşitul secolului al XX-lea şi începutul secolului XXI”

15,00-15,10 Dr. Doru Sinaci, Centrul de Studii de Istorie şi Teorie Literară „Ioan Slavici” Arad, „De la elite, la popor – principiul reorganizării Partidului Naţional Român de către elita politică arădeană”

15,10-15,20 Dr. Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Arhivele Naţionale Centrale Bucureşti, „Sigilii inedite de comune, târguri şi primării din judeţul Arad (1838-1922)”

15,20-15,30 Prof. dr. Dumitru Tomoni, Societatea de Ştiinţe Istorice din România, „Vasile Goldiş, preşedinte al „ASTREI” (1923-1932). Alegerile de la Timişoara şi Caransebeş”

Secţiunea a II-a, Primăria Municipiului Arad, sala „Regina Maria”

Moderatori: prof. univ. dr. Marius Grec, conf. univ. dr. Sorin Bulboacă, dr. Elena Rodica Colta, prof. Ioan Traia

12,20-12,30 Dr. Emil Arbonie,Centrul de Studii de Istorie şi Teorie Literară „Ioan Slavici” Arad, „Unele aspecte privind jurisdicţia muncii în zona Banat-Crişana”

12,30-12,40 Prof. Vasile Bogdan, Televiziunea Româ – Timişoara, „Mărturiile lui Ioan Ciulu, mecanicul lui Aurel Vlaicu”

12,40-12,50 Preot dr. Valentin Bugariu, Colectivul Monografic Timişoara, „Fenomenul presei rurale la Gătaia”

12,50-13,00 Conf. univ. dr. Sorin Bulboacă, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, „Contribuţii la istoria învăţământului din Lipova în sec. XV-XVIII”

13,00-13,10 Dr. Elena Rodica Colta, Centrul Cultural Judeţean Arad, „Tradiţia oieritului în judeţul Arad”

13,10-13,20 Prof. Dan Demşea, Societatea de Ştiinţe Istorice – Arad, „Primii ani de existenţă a Căminelor pentru Bătrâni ne-pensionari din mediul rural. Cazul Lipova (1949-1955)”

13,20-13,30 Ing. Vasile Faur, Colectivul Monografic Judeţean Arad, „Din antroponimia comunei Chisindia, judeţul Arad. Nume şi porecle”

13,30-13,40 Prof. univ. dr. Marius Grec, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, „Aspecte din viaţa personală a lui Vasile Goldiş, în ultimii săi ani”

13,40-13,50 Dr. Lucian Ienăşescu,Centrul Cultural Judeţean Arad, „Gruparea arădeană Pro-Arte”

13,50-14,00 Dr. Marius Răzvan Meszar, Colectivul Monografic Judeţean Arad, „Introducere în istoria orală a colonizării ţăranilor români în judeţul Arad, în perioada interbelică”

14,00-14,10 Masterand Iuliu-Marius Morariu, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, „Adunările generale ale ASTREI la Năsăud şi Bistriţa, între anii 1861-1918”

14,10-14,20 Dr. Felicia-Aneta Oarcea, Complexul Muzeal Arad, „Învăţătorul arădean Nicolae Palade (1911-1997). Repere biografice”

14,20-14,30 Arhiv. Mirela Pachiţa, Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale, „Aspecte privind acţiunile umanitare organizate de femeile române în judeţul Arad la sfârşitul Primului Război Mondial”

14,30-14,40 Drd. Răducu Ruşeţ, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, „Societatea Petru Maior – rol semnificativ pentru formarea intelectualităţii româneşti din Transilvania”

14,40-14,50 Prof. Ioan Traia, Muzeul Satului Bănăţean, Timişoara, „Istoricul satului izvin, judeţul Timiş”

14,50-15,00 Prof. Horia Truţă, Galeriile „Turnul de Apă” Arad, „Cultura tradiţională postbelică”

15,00-15,10 Prof. Ioan Tuleu, Societatea de Ştiinţe Istorice-Arad, „Drama prizonierilor de război”

15,10-15,20 Prof. dr. Virgil Valea, Colectivul Monografic Judeţean Arad, „Manifestări şi tendinţe în mişcarea culturală arădeană (1928-1938)”

15,20-15,30 Lector univ. dr. Corina Bejan-Vaşca, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, „Buteni, judeţul Arad (1791-1931)”

Secţiunea a III-a, Primăria Municipiului Arad, sala de şedinţe Secretariat

Moderatori: preot dr. Gheorghe Hodrea, lector univ. dr. Elena-Tia Sandu, dr. Adrian Deheleanu

12,20-12,30 Drd. Iuliana Baghici, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, „Mănăstirea Voroneţ – Capela Sixtină a Bucovinei”

12,30-12,40 Prof. Florica Ranta-Cândea, „Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, „Marea Unire oglindită în literatură”

12,40-12,50 Drd. Adrian Deheleanu, prof. Adriana Deheleanu, Muzeul Banatul, Timişoara, „Românii americani şi recunoaşterea internaţională a Marii Uniri (1919-1920)”

12,50-13,00 Prof. Aurel Dragoş, Colectivul Monografic Judeţean Arad, „Petér Atzél, un nume, o personalitate”

13,00-13,10 Conf. univ. dr. Eugen Gagea, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, „Contribuţia lui Vasile Goldiş la consolidarea şi dezvoltarea României Mari”

13,10-13,20 Prof. Maria Marieta Gavra, Universitatea din Szeged, Ungaria, „Dificultăţi în învăţarea corectă a limbii române în spaţii multiculturale din Ungaria”

13,20-13,30 Drd. Ştefan Grosu, Academia Română, Bucureşti, „Despre Dumnezeu, lumea modernă şi magia ştiinţei”

13,30-13,40 Preot dr. Gheorghe Hodrea, Societatea de Ştiinţe Istorice – Arad, „Fonduri şi fundaţii existente în Eparhia Aradului între anii 1873-1937”

13,40-13,50 Drd. Paul Krizner, Societatea de Ştiinţe Istorice – Arad, „Incursiuni istorice referitoare la Episcopia Aradului în timpul Marii Uniri”

13,50-14,00 Dr. Adriana Mihaela Macsut, Academia Română, Bucureşti, „Despre umanismul plenar şi dezvoltare”

14,00-14,10 Drd. Gabriela Adina Marco, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, prof. Ioana Nistor, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, „Parohia Arad-Micălaca Nouă la ceas aniversar (1925-1930-1935-2015)”

14,10-14,20 Dr. Gheorghe Mihuţ, Colectivul Monografic Judeţean Arad, „Capii Revoluţiei de la 1848 traduc Biblia”

14,20-14,30 Dr. Maria Pantea, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, „Activitatea preoţilor şi învăţătorilor arădeni în timpul Primului Război Mondial”

14,30-14,40 Ing. Ioan Rancov, Colectivul Monografic Judeţean Arad, „Eusebius Martin Fermendžin (1845-1897)”

14,40-14,50 Lector univ. dr. Elena-Tia Sandu, Universitatea din Szeged, Ungaria, „Deliberarea lui Gerard de Cenad şi primele referiri la cei trei tineri din literatura patristică”

14,50-15,00 Prof. univ. dr. Vasile Vese, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, „Marcarea a şase decenii de la Unirea Transilvaniei cu România în Statele Unite”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.