Semnăturile pentru organizarea referendumului de modificare a Constituţiei României se strâng şi la Arad. Comitetul local al Coaliţiei pentru Familie invită arădenii să îşi exprime în scris susţinerea pentru familia întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat şi o femeie.
În toamna anului 2015, Coa­liția pentru Familie a decis demararea procedurilor de revizuire a Constituției României pentru modificarea art. 48, alineat 1, Familia, pentru a înlocui termenul „soți” cu exprimarea „bărbat și femeie”.
Conform art. 48, alineat 1, din Constituția României, „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.” „Soți” este un termen vag și deschis interpretărilor și din acest motiv dorim revizuirea alineatului 1 al art. 48 astfel: „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor”.
În Arad s-a constutit un comitet local de iniţiativă pentru strângerea de semnături în vederea susţinerii acestui demers, comitet format din domnii Lucian Popescu, Flavius Eşnican, Silviu Gândilă şi Viorel Dinu.
„Familia, întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie, este singura relație interumană ce asigură mediul propice nașterii, creșterii și educației generațiilor viitoare. Ca instituție fundamentală a societății, ea asigură continuitatea poporului român. Mai mult decât atât, familia este locul în care valorile și tradițiile românești sunt transferate noilor generații, iar tradițiile și valorile românești au, la baza lor, familia întemeiată pe căsătoria între un bărbat și o femeie“, ne-a declarat Viorel Dinu. Acesta mai consideră că  rolul primordial pe care familia l-a avut de-a lungul istoriei României are nevoie de protecția noastră, a tuturor, în fața tendințelor societății moderne de a-i diminua importan­ța. Faptul că e nevoie de această clarificare a exprimării în Constituția României arată riscul de degradare a conceptului de familie, degradare ce va lăsa urme adânci și grave în societatea românească atât de mult încercată.
Instituția familiei reprezintă mai mult decât iubirea membrilor săi, ea are o structură publică, roluri și funcții juridice, reguli și roluri socializatoare. Toate acestea, pe termen lung, asigură optima dezvoltarea a generațiilor viitoare și, implicit, a culturii și a statului român.
Familia stă la baza societății și civilizației umane și este una dintre instituțiile fundamentale ale umanității. Statul român este dator să întărească protecția ei în primul rând pentru că este în interesul și în acord cu dorința propriilor cetățeni.
Familia, unirea prin căsătorie a unui bărbat cu o femeie, a fost și va rămâne mediul cel mai potrivit pentru nașterea, creșterea și dezvoltarea copiilor. Studiile cros-culturale și istorice au arătat că scopul principal al familiei a fost creșterea și protecția copilului. În țara noastră, 96,7% dintre români simt că copiii sunt importanți și foarte importanți pentru familie, iar 95,6% cred că copiii au nevoie de ambii părinți să fie fericiți.
„Pentru noi, românii, familia nu este „un stil de viață”, ci este legată fundamental de rolul de părinți. Dacă acest rol esențial nu mai este luat în considerare, familia se reduce la o simplă recunoaștere guvernamentală a afecțiunii dintre doi cetățeni, iar modul în care generațiile viitoare se vor dezvolta devine incert. Instituția familiei creează mai mult decât copii. Numeroase studii arată că bunurile sociale create, bunuri de care beneficiază atât indivizii cât și întreaga societate, sunt pe de o parte fundamentale dezvoltării societății, iar pe de altă parte, comparativ cu alte situații sociale, sunt superioare. Adulții căsătoriți, în comparație cu cei necăsătoriți, câștigă mai mult, sunt mai să­- nătoși fizic și emoțional, sunt mai fericiți, mai productivi, mai angajați social, beau și fumează mai puțin, trăiesc mai mult, au rate mai scăzute ale violenței domestice, găsesc viața a fi mai plină de semnificație și sens, cu impact pozitiv în sănătatea lor psihică“, mai susţine Dinu.
Copiii proveniți din părinți căsătoriți, față de copiii care provin din părinți necăsătoriți, sunt mai feriți de riscurile avortului, abuzurilor sau neglijării; petrec mai mult timp cu tații, au rezultate superioare la școală, ulterior se descurcă economic mai bine, au mai puține probleme comportamentale sau emoționale, se expun mai puțin comportamentelor periculoase (abuz de substanțe, riscurile sexului premarital, BTS), au probabilitate mai scăzută de divorț când ajung adulți.
Toate aceste lucruri subliniază superioritatea familiei că instituție socială, o instituție ce, în această lume modernă, are nevoie de protecția noastră. Familia este prima piatră de temelie pe care trebuie să o așezăm la baza viitorului nostru.
Cei care doresc să sprijine acest demers de modificare a Legii fundamentale a României pot face acest lucru la adresa Str. Meţianu, nr, 4. Precizăm, că este neapărat necesar, ca semnăturile să fie pe suport hârtie, olografe şi unice.
Precizăm, de asemenea, ca semnăturile strânse pe internet nu sunt valabile deoarece persoanele respective trebuiesc certificate ca persoane cu drept de vot de către primarii din localitatea de domiciliu. Conform Constituţiei, revizuirea acesteia, se poate face dacă acest lucru este cerut de 500.000 persoane cu drept de vot din minim 20 judeţe ale ţării.
„Sperăm ca acest demers al nostru să fie interpretat corect şi să nu dăm naştere la polemici inutile, pe un subiect care este însăşi esenţa poporului român, familia. Informaţii suplimentare puteţi găsi la adresa WEB: http://coalitia­pentrufamilie.ro/documente/. Pentru a-și împlini menirea, familia trebuie să rămână întemeiată exclusiv pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie. Societatea românească are nevoie ca această definiție să fie înscrisă în Constituție. Ca instituție de care depind binele fiecăruia dintre noi și prosperi­- tatea națiunii, familia are nevoie de sprijin social, cultural și legislativ și de respectul nostru, al tuturor. Copiii au nevoie de o familie completă, cu o mamă și un tată, iar păstrarea integrității familiei trebuie să devină prioritatea politicilor publice și a legilor care privesc copilul“, încheie Dinu.

Recomandările redacției