Până la sfârșitul anului, la nivelul Municipiului Arad se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor. Este vorba  de sectoarele cadastrale nr. 31, 34, 37, 38, 827, aflate în zona extravilanului cartierelor Sânicolaul Mic și Aradul Nou. Lucrările se desfășoară în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, demarat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în scopul înregistrării  gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. La sediul Primăriei Municipiului Arad și pe site-ul oficial www.primariaarad.ro este publicată reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică, precum și informații privind desfășurarea acestor lucrări. Deținătorii de imobile sunt obligați și rugați să permită accesul prestatorului în vederea executării măsurătorilor, să prezinte actele de proprietate echipelor care realizează interviurile, să participe la identificarea limitelor imobilelor, să verifice informaţiile privitoare la imobilele pe care le deţin, în etapa de publicare a rezultatelor.  De asemenea, la Biroul Cadastru Extravilan, fond funciar, situat în Palatul Cenad, camera 11, a fost înființat un punct de informare, cu  următorul program cu publicul: marți,  între orele  9:00 – 12:00 și joi între orele 14:00 – 17:00. Informații se pot obține la telefon : 0257-281.850, int. 186.

Recomandările redacției