bisLa sfârşitul săptămânii trecute, la reşedinţa arhiepiscopală şi la Centrul Eparhial din Arad s-au desfăşurat lucrările Consiliului şi ale Adunării Eparhiale ale Arhiepiscopiei Aradului, ambele  organisme având pe ordinea de zi prezentarea şi analizarea Rapoartelor asupra activităţii administrativ bisericeşti, cultural-pastorale, economice şi de asistenţă social-filantropică din eparhie în anul 2012.
Întruniţi în şedinţa anuală ordinară, sub preşedinţia Înalt Preasfinţitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului, membrii aleşi ai Consiliul Eparhial, împreună cu membrii Permanenţei Consiliului Eparhial şi părinţii protopopi au avut ca principal punct pe ordinea de zi audierea, analizarea şi definitivarea Rapoartelor Generale ale Sectoarelor administraţiei eparhiale.
Raportul anual al Sectorului Cultural-Educaţional a fost prezentat de către părintele dr. Vasile Pop, consilier cultural. A fost evidenţiată activitatea pastoral-misionară la nivelul Centrului eparhial, la protopopiate şi parohii, desfăşurată sub sigla Anului omagial al Tainei Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor, activitatea educaţională în şcolile teologice ale eparhiei şi cea de predare a Religiei în şcoli, relaţiile interconfesionale, activitatea de perfecţionare în latura cultural-teologică prin editarea şi desfacerea lucrărilor teologice şi a cărţii religioase, activitatea mass-media, conservarea patrimoniului bisericesc cultural mobil şi imobil, activitatea bibliotecii şi arhivei eparhiale.
În Darea de Seamă asupra activităţii eparhiale, sub aspect economic-financiar, părintele Teodor Faur a supus analizei situaţia economică a eparhiei, bugetul anual de venituri şi cheltuieli, administrarea imobilelor eparhiale, gestionarea întregului patrimoniu bisericesc la nivelul parohiilor, la protopopiate şi la Centrul eparhial. O atenţie deosebită a fost acordată respectării disciplinei financiare la oficiile protopopeşti, în mod special achitării sarcinilor sociale asupra drepturilor salariale ale personalului bisericesc.
„În cadrul comisiilor, după analizarea rapoar­telor generale de activitate, au fost elaborate proiectele de hotărâri, cărora li s-a dat citire în plenul Adunării Eparhiale reunite. După luările de cuvânt ale prof. univ. dr. Aurel Ardelean, ec. Iosif Matula, Ion Micurescu şi Teodor Păiuşan, asupra unor aspecte din conţinutul acestora, proiectele de hotărâri au fost aprobate în unanimitate, devenind astfel acte normative cu aplicabilitate în întreaga eparhie“, ne-a declarat părintele Vasile Pop.

  • ivan turbinca spune:

    au luat cuvantul din cate se vede baronii Arhiepiscopiei Arad!!! adica cei care fac smenu’ in ograda pastorita de mielu’ Domnului Înalt Preasfinţitul Timotei.

Comentariile sunt închise.

Recomandările redacției