Omul este lăsat de Domnul pe pământ să fie moral. Caracterul omului cunoaşte mai multe însuşiri şi defecte. Printre defectele care sunt înfierate de Biblie sunt trufia şi mândria. Iată ce se spune despre acest lucru în Proverbe, cap. 8, versetul 13: „Frica de Domnul este urârea răului; trufia şi mândria, purtarea rea şi gura mincinoasă, iată ce urăsc eu.“
Lucian Bute, campion mondial la box s-a născut în comuna Pechea, judeţul Galaţi. Pechea (în limba turcă pechea înseamnă „apă bună“) este o localitate cu oameni harnici, aşezaţi şi la locul lor, cu case şi gospodării care reflectă aceste caracteristici ale locuitorilor comunei. Lucian Bute este cea mai puternică personalitate a comunei, cel mai cunoscut om al locului în România şi în lume.
De câteva zile comuna Pechea a fost lovită, alături de alte localităţi din judeţ, de o teribilă calamitate naturală: cea mai mare parte a loca­lităţii a fost acoperită de apa provenită de la o ploaie nemaiîntâlnit de abundentă („apă rea“), care a ţinut vreo opt ore. A lăsat în urmă oameni morţi, animale moarte, case şi grădini inundate, săteni plecaţi de la gospodăriile lor din cauza apei „ca un bivol negru“, în total 150 de gospodării fiind sub ape.
Faţă de această situaţie, Guvernul a luat măsuri drastice în vederea ajutorării sinistraţilor. Premierul Ponta a fost personal la faţa locului pentru a percepe la concret care este situaţia şi pentru a lua măsurile cele mai potrivite; un vicepremier şi câţiva miniştri s-au implicat personal la remedierea situaţiei, rămânând la faţa locului câteva zile bune. S-a dat dispoziţie ca sinistraţiii să fie aprovizionaţi cu cele strict necesare supravieţuirii.
S-au remarcat, de asemenea, în mod exemplar, organismele creştin-ortodoxe din zonă, oferind sinistraţilor ajutoare materiale şi spirituale, vorbe de încurajare. Astfel, protoieriile Galaţi, Tecuci, Însurăţei, Făurei, şi Covurlui, precum şi protopopiatele Covurlui şi Tg. Bujor din cadrul Arhiepiscopiei Dunărea de Jos prin cucernicii părinţi şi cu ajutorul enoriaşilor au fost tot timpul în mijlocul sinistraţilor, ajutându-i efectiv cu alimente, haine şi obiecte folositoare lor. Ca întotdeauna, Biserica Ortodoxă Română a dovedit că este alături de omul aflat în nevoi, în lipsuri, accentuând prin această implicare a sa credinţa în Mântuitorul Nostru Iisus Hristos. De altfel numai printr-o iubire întărită în Dumnezeu, poporul nostru îşi poate găsi asanarea morală de care avem atâta nevoie.
În aceeaşi perioadă, ca o fericită şi înălţătoare coincidenţă, conducerea superioară a Bi­sericii Ortodoxe Române a inaugurat cu fastul cuvenit unui atari edificiu, noul sediu al Episcopiei Sălaj, un edificiu pe măsura importanţei sale divine. Lucrarea a costat peste un milion de euro, valoarea sa materială pălind în faţa valorii sale spirituale. Slavă ei, Episcopiei Sălaj şi a celor două sute de mari preoţi prezenţi în odăjdii de înaltă sărbătoare, strălucitoare la ce­remonia de inaugurare, ceremonie la care a asistat şi Patriarhul Daniel, cel care a parafat spirituala adunare.
Lucian Bute, marele sportiv şi deopotrivă mo­destul om n-a stat cu mâinile în sân, văică­rindu-se de mila consătenilor săi. Cu sprijinul preoţilor parohi din zonă precum şi cu sprijinul enoriaşilor a venit în ajutorul sinistraţilor cu câteva camioane cu lucruri strict necesare. Precum marii oameni, Lucian Bute s-a purtat simplu, modest, fără trufie sau  mândrie deplasată în această întreprindere a sa. Aşa cum a mai făcut şi în anii trecuţi în situaţii la fel de dramatice. Aşadar este necesară o asanare morală a noastră, a tuturor. Şi, iată, creştinătatea românească pledează şi se comportă exemplar pentru acest lucru. Adică modest, simplu, fără îngâmfare şi trufie.
Căci de n-ar fi aşa, societatea noastră ar primi un croşeu de stânga socială, ca să mă exprim printr-un limbaj apropiat lui Lucian Bute, marele boxer, om şi român cu care ne mândrim.

Recomandările redacției