lupse

Dorina Lupşe susţine că şi românii au dreptul la locuinţe decente

Asociaţiile de proprietari, grupate în Liga „Habitat” cer autorităţilor publice să asigure reguli clare şi uşor de aplicat pentru accesul la locuinţe şi şanse mai bune pentru asigurarea şi păstrarea unei locuinţe decente în cazul grupurilor vulnerabile. Într-o solicitare înmânată preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Servicii Comunitare (ANRSC), Doru Ciocan, se reaminteşte celor care au pâinea şi cuţitul că dreptul la o locuinţă decentă accesibilă ca preţ este un drept fundamental al fiecărui cetăţean. „Este necesară identificarea unei serii de standarde de calitate minimă care să definească noţiunea de «locuinţă decentă». Este necesară stabilirea dreptului la alocaţie pentru locuinţă, cât şi consolidarea tuturor drepturilor sociale, pentru a putea permite o mobilitate reală a lucrătorilor. Trebuie pus accentul pe importanţa chestiunilor de securitate în ceea ce priveşte criminalitatea, mai ales în cartierele defavorizate; în ceea ce priveşte clădirile (norme de construcţie şi de exploatare), în ceea ce priveşte infrastructurile pentru electricitate şi gaz, dar şi pentru apă şi canalizare (siguranţa sistemelor existente şi a tehnologiilor de reabilitare)”, se arată în petiţie. Reprezentanţii Ligii „Habitat” mai susţin că se impune extinderea dezbaterii privind locuinţele şi asupra locuinţelor din mediul rural, dar şi o analiză mai detaliată privind costurile locuinţelor  „pentru a putea lua în calcul mai bine eterogenitatea ocupării locuinţelor şi pentru a inţelege problema locuinţelor din perspectiva globală a îmbătrânirii populaţiei, a modificării structurii familiale tradiţionale şi a situaţiei speciale a tinerilor”.

Dezvoltare durabilă

În petiţie se mai arată că politica cu privire la locuinţe nu trebuie facută în afara politicilor de dezvoltare durabila a localităţilor. „Politicile de locuire trebuie să reprezinte parte a unei abordări integrate a tuturor problemelor unei comunităţi: sprijinirea simultană a activităţilor de renovare fizică a mediului urban cu cele de reabilitare a infrastructurii de bază, precum şi cu acţiuni pentru dezvoltarea economică, creşterea competitivităţii şi ocupării, integrarea grupurilor etnice în condiţiile protejării mediului. Avantajul acestei abordări integrate – bazate pe principiile de subsidiaritate şi de proximitate – constă în faptul că se pot rezolva simultan o serie de probleme între care există relaţii de interdependenţă şi care afectează atât zona urbană cât şi arealele adiacente ceea ce ar face posibilă ameliorarea calităţii vieţii şi atractivitatea mediilor urbane. Politicile în domeniul locuinţei trebuie realizate de către autorităţile locale care pot asigura o viziune de ansamblu, o coordonare optimă a politicilor şi a iniţiativelor puse în aplicare în aglomerările urbane şi o viziune pe termen lung asupra dezvoltării aglomerării urbane. Autorităţile administraţiei publice locale împreună cu toţi actorii implicaţi şi interesaţi de dezvoltarea urbană trebuie să colaboreze pentru elaborarea unor planuri coerente, participative, integrate şi durabile care să conducă la rezolvarea problemelor sociale, economice şi de mediu, tot mai numeroase în oraşele şi municipiile ţării, şi în acelaşi timp la creşterea atractivităţii oraşelor şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul urban”, se mai arată în document.

Dorina Lupşe vrea ca directivele UE să fie alocatari primaplicate şi în România

Reprezentanţii asociaţiilor de proprietari mai spun că implicarea cetăţenilor şi a principalilor actori locali în elaborarea strategiilor de dezvoltare urbană constituie o precondiţie pentru asigurarea sustenabilităţii acestor planuri. Dorina Lupşe, preşedintele Uniunii Locale a Asociaţiilor Locative Arad (ULALA) a ţinut să menţioneze că proiectele cu pricina nu se pot realiza fără sprijinul autorităţilor locale, care au puterea de decizie într-un oraş. „Îmi doresc şi cred că directivele UE vor prinde viaţă şi al noi în ţară. Şi românii trebuie să aibă locuinţe decente, fără pierderi de căldură, să nu sufere din cauza deficienţelor, care din păcate sunt întâlnite la noi. Toate propunerile pe care le-am făcut pleacă de la situaţia reală a locuinţelor din România”, a declarat Dorina Lupşe. Aceasta a ţinut să menţioneze că Doru Ciocan, preşedintele ANRSC, a promis reprezentanţilor asociaţiilor că va transmite propunerile lor autorităţilor îndreptăţite să ia măsuri. „Factorii de decizie, Guvernul, autorităţile de reglementare şi aşa mai departe trebuie să acţioneze, pentru a transpune în realitate directivele UE”, a încheiat Dorina Lupşe.

Recomandările redacției