Noua lege a asociațiilor de proprietari este o lege… proastă. Aceasta este concluzia la care s-a ajuns după Conferința Națio­nală a Ligii Asociațiilor de Proprietari Habitat, care a avut loc, la sfârșitul săptămânii trecute, la București.
După cum vă informam într-unul din numerele trecute ale ziarului nostru, asociațiile de pro­- prietari din județ au fost repre­zentate la conferință de condu­cerea Uniunii Locale a Asociațiilor Locative Arad (ULALA). „Principala temă a conferinței a fost noua lege a asociațiilor de proprietari, Legea nr.196/2018. Așa cum am mai arătat, noile reglementări, pe lângă unele aspecte pozitive din zona de asigurare a funcționării condominiilor în condiții de siguranță, are multe reglementări care complică și mărește costurile de funcționare a asociațiilor de proprietari, fapt ce va conduce la blocarea activității acestora sau chiar la desființarea unor asociații. Au fost relevate unele reglementări care îngreunează activi­tatea asociațiilor cum ar fi: eliminarea/limitarea plăților în numerar; obligația de participare a cenzorului la ședințele comitetului executiv; condi­țiile instituite în caz de demi­sie. De asemenea, a fost con­- testată obligativitatea de a depune fondul de reparații și fondul de rulment în același cont cu sumele ce reperezinta cheltuielile curente. Cele mai multe discuții au fost pe tema înlocuirii certificatului de absolvire cu certificat de calificare a administratorilor”, sus­- ține Dorina Lupșe, președintele ULALA.
O lege care provoacă confuzii
În continuare, aceasta afirmă că noua lege a creat o anumită confuzie, prin înlocuirea noțiunii de administrator de imobil cu cea de administrator de condominiu. „Prin urmare, este necesar să se elaboreze standardul ocupațional pentru administrator de condominiu și abia apoi să se decidă dacă persoanele fizice atestate ca administrator de imobil răspunde exigențelor stabilite pentru a deveni administrator de condominiu. Oricum, informăm persoanele interesate și asociatiile de proprietari că organizarea cursurilor de calificare poate începe doar după elaborarea standardului ocupațional pentru administrator de condominiu. Din aceste considerente, la Conferință s-a degajat concluzia că Legea 196/2018 trebuie amendată, urmând a se face propuneri în acest sens și că ar fi oportună suspendarea aplicării legii în totalitate sau în parte pe durata a șase luni/un an”, mai spune Dorina Lupșe.
Mai trebuie spus că se vor face demersuri pentru ca propunerea de suspendare a legii să nu rămână doar la stadiul de discuție. „Facem demersuri către Guvern, către premier, pentru suspendarea legii. De altfel, secretarul de stat din cadrul Ministerului Dezvoltării, care a participat la conferință, a recunoscut că nu este o lege perfectă, promițând că va fi completată. Ce lege e aia care are nevoie de completări imediat după intrarea în vigoare. Înțe­le­gem, îi aduci anumite completări, amendamente, după câțiva ani, nu așa… Înseam­nă că nu a fost bine argumentată. Trebuie să știți însă că ULALA va informa în permanența asociațiile membre despre toate modificările și completarile ulterioare la nu­marul de telefon 0257/285053 și la noul sediu din str. George Coșbuc nr.33”, a încheiat Dorina Lupșe.

Recomandările redacției