Astăzi în CLM se va face primul pas spre concesionarea şi implementarea serviciului de e-ticketing pentru transportul public

0
350

Astăzi are loc şedinţa extraordinară a CLM Arad. Printre cele mai importante puncte se enumeră şi noile tarife la energia termică. Astfel, de la 1 ianuarie 2018 prețul de facturare a ener­giei termice pentru populație este de 273,85 lei/Gcal inclusiv TVA. De asemenea, se va modifica şi tariful la transportul în comun. Astfel, tot de la anul, preţul unei călătorii va fi de 3 lei în loc de 2 lei ca în prezent, iar preţul unui abonament lunar se va majora de la 65 de lei la 90 de lei. Un alt punct de interes este şi implementarea noului sistem de e-ticketing în mijloacele de transport public. În prima fază consilierii sunt puşi astăzi să voteze aprobarea ,,Studiului de fundamentare a deciziei de concesio­nare pentru serviciul de imple­- mentare și mentenanță a sistemului de e-ticketing în munici­piul Arad“. Merită să amintim câteva date tehnice despre acest subiect. Astfel, potrivit Ardanuy Ingineria S.A., care a întocmit rapoartele privind Cadrul Instituțional și Strategia de Contractare, Costurile și aspectele economice, Caracteristicile sistemului, care constituie capitole ale Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare, a ajuns la câteva concluzii.
În cadrul Raportului asupra Cadrului Instituțional și a Strategiei de Contractare, Consultantul propunea atribuirea contractului pentru serviciul de implementare și mentenanță a sistemului de e-ticketing  prin concesiune. Astfel, s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.246/2014 Studiul de fundamentare a deciziei de concesiune conform prevederilor legislației în materia concesiunilor existentă la acea dată. În luna mai 2016 legislația achizițiilor publice a fost modificată în totalitate, fiind adoptată Legea nr. 100/23.05.2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii și Hotărârea Guvernului nr. 867/16.11.2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.
Aceste schimbări legislative impun modificarea documentației aprobată prin Hotărârea Consi­liului Local al Municipiului Arad nr.246/2014 în vederea corelării cu cerințele legislației.
În conformitate cu prevederile art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 867/2016, Autoritatea contractantă a beneficiat de servicii de consultanță în vederea elaborării studiului de fundamentare a deciziei de concesionare.
extraordinara primaPrin atribuirea contractului de concesiune a serviciului de implementare și mentenanță  a sistemului de e-ticketing pentru transportul public de persoane în municipiul Arad se urmărește pe termen lung atingerea următoarelor obliective: control operațional mai bun, referitor la fluxul de pasageri; reducerea costurilor actuale cu forța de muncă, asociată cu actualul sistem de emitere a biletelor; creșterea calității serviciului prin creșterea atractivității transportului public urban.
Politica de tarifare, va fi o combinație între timp și zonă (urban – preurban). Pe lângă tipul de bilete și abonamente existente se propun produse de tarifare noi: biletul de 10 călătorii și biletul de 25 de călătorii. Pentru acest obiectiv vor fi achiziţionate  echipamente de vânzare, dispozitive de vânzare a cardurilor in­teligente, dispozitive  automate pentru reîncărcarea cardurilor, în varianta cu oferire rest și fără rest și bilete ocazionale;  echipamente de validare, dispozitiv de validare pentru citire carduri inteligente amplasate la fiecare intrare a vehiculului, dispozitive de citire portabile pentru inspectori, coduri QR pentru opțiune NFC; sistem GPS pentru localizarea flotei în timp real;  subsisteme auxiliare: sistem de informare a pasagerilor în stații și în vehicul, sistem de supraveghere la bordul vehiculului (149 vagoane, 21 autobuze), sistem de numărare a pasagerilor pentru un set de 10 vehicule, acces WiFi la internet la bordul vehiculelor și în stații.  Costurile acestui nou sistem se vor ridica la valoarea de 8.519.570 EUR fără TVA, din care 924.630 EUR achiziția echipamentelor, 664.440 EUR servicii de instalare, 4.898.700 EUR servicii de mentenanță a sistemului pe perioada de 10 ani și 1.418.600 EUR sistem GPS, sisteme auxiliare 613.200 EUR. Recuperarea investiției de către operator  se va face prin plata unei rate lunare în cuantum de 16% din veniturile încasate prin sistemul de e-ticketing.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.