Doar până pe 31 mai pot agri­cultorii să mai solicite modificări la cererile Unice de Plată depuse în cadrul Campaniei 2018, fără să aibă parte de penalități. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură Arad.
,,Reamintim că în conformitate cu art. 1 din Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rura- le (MADR) nr. 24/23.01.2018, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură are obligația ca începând cu luna iunie 2018 să respecte întocmai următoa­rele etape, prezentate la lit. b), c), d) și e), astfel:
b) în intervalul 1 iunie – 1 iulie 2018 se va efectua controlul administrativ, inclusiv controlul preliminar al cererilor uni­ce de plată, eșantionarea acestora precum și transmiterea eșan­- tioanelor, potrivit dispozițiilor Regulamentului nr. 2333/2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014;
c) între 1 iulie – 1 octombrie 2018 se va efectua controlul la fața locului pentru cererile unice de plată eșantionate la control pe teren, iar controlul aferent al unor obligații specifice, în iarna sau în primăvara anului următor;
d) plata avansului pentru anul de cerere 2018 se va efectua în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2018, conform Regulamentului (UE) nr. 1306/ 2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013, cu modificările și com­pletările ulterioare;
e) plata finală ca diferență între cuantumul acordat în avans și cuantumul calculat pentru anul de cerere 2018 se va efectua între 1 decembrie 2018 – 31 martie 2019.”, au anunțat reprezentanții APIA.
Sprijinul financiar aferent Cam­paniei 2018 este finanţat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
APIA Arad a primit un număr total de 21.329 de cereri, pentru o suprafață totală de 350.804, 22 hectare. Structurat, cele mai multe cereri s-au depus pentru suprafețe cuprinse între 1 – 5 hectare și anume, 12.963 de cereri.

Recomandările redacției