casatoriiDe luna viitoare se schimbă procedura de atestare a căsătoriilor, înche­iate de către cetăţenii maghiari. Înce­- pând cu data de 1 martie 2013, ca urmare a Programului Maghiar de Simplificare, se desfiinţează instituţia de drept a atestatului de căsătorie. Astfel, autorităţile interne şi funcţionarii consulari maghiari nu vor mai întocmi atestate pentru căsătoriile din străinătate.
În consecinţă, în cazul căsătoriilor încheiate de către cetăţenii maghiari pe teritoriul României, la dosarul de căsătorie se va ataşa o adeverinţă de stare civilă obţinută prin intermediul repre­zentanţelor diplomatice maghiare.
În acelaşi timp, în cazul căsătoriei cetăţenilor români pe teritoriul Ungariei, ofiţerii de stare civilă din Ungaria vor solicita adeverinţa de stare civilă eliberată de autorităţile competente în conformitate cu dispoziţiile art. 10 litera D din Me­todologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011.

Recomandările redacției