Au apărut normele metodologice de decontare a cheltuielilor de cazare și masă pentru cetățenii care găzduiesc refugiați ucraineni că cazarea acestora. Măsura a fost adoptată vineri 8 aprilie 2022, astfel că sumelor care au fost primite de la stat pentru hrană li se vor adăuga cele pentru cazarea refugiaților din Ucraina. Primăria Arad preia cereri pentru decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea pentru cetățenii străini sau apatrizi proveniți din zona de conflict (Anexa 1 și Anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr. 336/2022 se află  pe pagina de internet a  Primăriei Municipiului Arad), în primele 3 zile lucrătoare ale lunii, pentru luna anterioară.Cererile se depun la camera 5 din Palatul Cenad, Bd. Revoluției, nr 73, precum și online, la adresa de e-mail pma@primariaarad.ro. Solicitările pentru decontare vor fi însoțite de o declarație pe proprie răspundere (Anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 336/2022) precum și de copia actului de identitate al solicitantului și de documentele care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele de mai sus. Solicitantul va preciza dacă optează pentru încasarea sumei în numerar sau prin virament bancar. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență va achita sumele prevăzute în situațiile centralizatoare transmise de Primăria Municipiul Arad, în termen de 10 zile de la primirea acestora. Suma decontată pentru hrana unui refugiat este de 20 de lei/zi, iar pentru cazarea acestuia de 50 de lei/ zi. Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon: 0257/252 264, respectiv 0784/272527.

Recomandările redacției