medicÎn anul 2013 un număr de opt furnizori de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu au solicitat contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Arad. Dintre aceştia, cinci s-au aflat deja în relaţie contractuală cu CAS Arad, iar trei sunt furnizori noi.
„Având în vedere faptul că serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu constituie o alternativă mult mai ieftină pentru sistemul de sănătate şi, în acelaşi timp, una care creşte calitatea vieţii pacienţilor, se urmăreşte ca asiguraţii cu afecţiuni acute sau cronice, care prezintă un anumit nivel de dependenţă şi o capacitate limitată de a se deplasa la o unitate sanitară, să beneficieze în continuare de anumite tratamente de durată la domiciliu. Prin decontarea de către CAS Arad a serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu acordate de furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu se elimină costurile de cazare în unităţile sanitare cu paturi“, declară dr. Gheorghe Domşa, preşedintele Casei de Asigurări de Sănătate Arad.
Fila de buget pentru îngrijirile medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative este de 956,55 mii lei pentru anul acesta.
Cele opt contracte sunt fără va­loare, rambursarea serviciilor către fur­nizori se face în funcţie de numărul de solicitări aprobate de Casa de Asigurări de Sănătate Arad prin emiterea de decizii.

Recomandările redacției