comisiiProblema imobilelor preluate abuziv pe timpul regimului comunist va reveni începând de săptămâna aceasta unor comisii locale, constituite prin ordin de prefect. În baza noii legislaţii, comisiile au atribuţia de a inventaria terenuri, iar primarii din judeţ şi agenţii agricoli urmează să fie instruiţi pe tema activităţii acestora.
Prin ordin al prefectului judeţului Arad, Cosmin Pribac au fost constituite ieri cele 78 de comisii locale de inventariere a terenurilor, în baza normelor de aplicare ale legii 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau în echivalent a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist. Din componenţa comisiilor face parte câte un reprezentant al Instituţiei Prefectului având rol de preşedinte, primarul unităţii administrativ-teritoriale, secretarul, un specialist în măsurători topografice din cadrul primăriei, un reprezentant al Oficiului Jude­ţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi, după caz, în funcţie de specificul localităţii, câte un repre­zentant al Agenţiei Domeniilor Sta­tului, Regiei Naţionale a Pădurilor, Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură sau Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu – Siseşti”. „Principala atri­buţie a acestor comisii va fi de identificare a terenurilor agricole, forestiere sau a izlazurilor aflate în domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale care pot face obiectul reconstituirii unor drepturi de proprie­tate. În urma activităţii acestor comisii va rezulta o situaţie exac­tă a terenurilor disponibile la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, precum şi a persoanelor cărora nu li s-a recons­- tiuit încă dreptul de proprietate. Este foarte important ca autori­tăţile locale să declare toate te­re­nurile disponibile şi să îşi dea tot concursul astfel încât demersul de rezolvare a problemei restitu­i­rilor, iniţiat de Parlament şi Guvern, să fie încheiat cu bine”, a susţinut prefectul Cosmin Pribac.
Astfel, în termen de 180 de zile, comisiile au obligaţia să predea situaţia finală la Oficiul Judeţean pentru Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea înscrierii în baza de date la nivel naţional. Vineri, 5 iulie 2013, de la ora 11.00, va avea loc la Palatul Cultural din Municipiul Arad o instruire privind activitatea comisiilor locale de inventariere a terenurilor. La această instruire urmează să participe primarii localităţilor din judeţul Arad, secretarii, agenţii agricoli şi alte persoane implicate direct în activitatea comisiilor.

Recomandările redacției