Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a lansat campania de recrutare a persoanelor care vor să facă parte din Corpul experților electorali, din cadrul căruia vor fi desemnați președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora.

Corpul experților electorali este o evidență permanentă a persoanelor care pot deveni președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și străinătate sau locțiitori ai acestora, înființată, gestionată și actualizată de AEP.

Ca să poată face parte din Corpul experţilor electorali, persoanele aplicante trebuie să aibă cetăţenia română; să cunoască limba română, scris şi vorbit; să aibă starea de sănătate bună, să fie absolvent de minim învăţământ general, să nu aibă apartenenţă politică şi să nu fie urmărite penal.

Persoanele care au mai îndeplinit funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia și care solicită în scris să fie admise în Corpul experților electorali parcurg o procedură de avizare, realizată de Departamentul de organizare a proceselor electorale din cadrul AEP.

Admiterea în Corpul experților electorali se face prin examen, cu câteva condiţii. Acestea nu trebuie să mai fi exercitat funcţia de preşedinte de birou electoral, să fi fost excluse din Corpul experţilor electorali sau să se fi retras din acesta. Examentul va fi scris şi în sistem on line. Programarea online şi examenul în sistem online vor avea loc începând cu data de 1 ianuarie 2016.

Procedura de admitere în Corpul experților electorali se va derula conform metodologiei aprobate de AEP prin Hotărârea nr. 11/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832/06.11.2015, care poate fi consultată pe site-ul Autorității la adresa de web http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2015/11/HOT–R–REA-AEP-Nr.-11-2015.pdf.

Recomandările redacției