datoriiContribuabililor care datorează bugetului local sume de 40 de lei sau mai mici li se vor anula aceste datorii, Consiliul Local Municipal având pe ordinea de zi de astăzi o hotărâre de consiliu în acest sens. Dacă aleşii locali municipali vor adopta proiectul de hotărâre, decizia lor va avea temei legal în Ordonanţa Guvernului Româ­niei nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu mo­dificările şi completările ulterioare, care stipulează la art. 178 că „(1) În situa­ţiile în care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin poştă, sunt mai mari decât creanţele fiscale supuse executării silite, conducăto­rul organului de executare poate aproba anularea debitelor respective. Cheltuielile generate de comunicarea somaţiei şi a adresei de înfiinţare a popririi sunt suportate de organul fiscal. (2) Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debi­tori”.
Anularea datoriilor mici la bugetul local se justifică şi prin prisma faptului că executarea silită a acestor datornici presu­pune o serie de cheltuieli materiale, de personal, transport, le­gate de organiza­rea licitaţiilor, poştale etc., cheltuieli care depăşesc sensibil valoarea de 40 de lei.
Există însă şi o excepţie: nu se vor anula aceste datorii acelor contribuabili care vor fi înregistraţi la 1 ianuarie 2014 în evidenţele Direcţiei Venituri cu bunuri şi/sau servicii impozabile.

Recomandările redacției