curcubeuLucrările de modernizare la Complexul „Curcubeu”, finanţate cu bani europeni, vor începe zilele acestea, conform unui anunţ publicat pe pagina de internet a Primăriei Arad.
Obiectivul proiectului urmăreşte cre­area în cadrul complexului unui ambient confortabil, atractiv şi familial pentru copii cu risc social, copii cu risc de abandon şcolar, familiile cu risc social şi personalul care activează în centru, astfel încât aceştia să participe cu plăcere la toate activităţile ce le sunt dedicate.
„Lucrările de reabilitare propuse prin proiect sunt: lucrări de termoizolare faţade şi finisaje aferente, lucrări de înlocuire a tâmplăriei din lemn cu tâmplărie PVC cu geam termopan, mo­dernizarea şi dotarea bucătăriei cu mobilier şi aparatură electrocasnică modern, amenajarea grupurilor sani­tare şi igienizarea încăperilor, refa­cerea pardoselilor, achiziţionarea de panouri solare pentru producerea apei calde menajere, dotarea sălilor de curs cu mobilier şi echipamente IT”, se arată în anunţul publicat de Primărie.
Proiectului intitulat Modernizare complex de educaţie interculturală pentru copii şi tineret ,,Curcubeu” este în valoare de 646.305,94 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 542.598,55 lei. AM POR se angajează să acorde o finanţare neram­bursabilă de maxim 531.746,57 lei, echi­va­lentă cu maximum 98% din valoarea eli­gi- bilă a Proiectului. Contribuţia beneficiarului la valoarea eligibilă este de 10.851,98 lei şi 103.707,39 lei contribuţia la cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA neeligibil.
Complexul de educație interculturală pentru copii și tineret Curcubeu funcțio­nează în cadrul Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară al CLM Arad, fiind un centru de zi destinat copiilor din grupuri dezavantajate. Centrul oferă servicii educaționale și sociale adecvate vârstei, ne­voilor, potenţialului de dezvoltare şi par­- ticularităţilor copiilor, activităţi recreative şi de socializare, consiliere psihologică şi orientare şcolară şi profesională.
Obiectivul centrului este atragerea către şcoală a copiilor și tinerilor proveniţi din familii şi grupuri dezavantajate, în spe­cial a copiilor romi, pentru a-şi completa şi definitiva educaţia obligatorie şi pentru a participa la educaţia interculturală, educaţie care promovează toleranţa, înţele­ge­rea, recunoaşterea şi integrarea deo­sebi­- rilor în scopul dezvoltării unor relaţii inte­re­tnice armonioase. Prin activităţile centrului se urmăreşte, de asemenea, prevenirea separării copilului de părinţii săi, consi­lie­rea şi îndrumarea părinţilor sau altor ocrotitori legali cu privire la drepturile şi obligaţiile pă­rinteşti şi modul lor de exercitare. (Ş.M.)

Recomandările redacției