Pentru salariile funcţionarilor şi diversele cheltuieli curente au fost alocate sume importante

Pentru salariile funcţionarilor şi diversele cheltuieli curente au fost alocate sume importante

Potrivit unui raport al Camerei de Conturi Arad realizat în 2013 şi dat publicităţii anul acesta cu privire la situaţia bugetelor locale din 2012, autorităţile locale sin judeţ au cheltuit mai mulţi bani pentru plata salariilor, achiziţionarea unuo bunuri şi plata unor servicii decât pentru investiţii. Asta, în condiţiile în care s-a format deja un curent de opinie care susţine desfiinţarea unor primării care nu îşi justifică existenţa, cheltuind pentru a putea funcţiona mult mai mult decât reuşesc să adune din taxe şi impozite.

În raportul camerei de Conturi se arată că din examinarea rezultatului execuţiei bugetului general centralizat al judeţului se constată un excedent de 20.608.000 lei la nivelul bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiului şi judeţului. De asemenea, excedentul de 593.000  lei, reflectă, în opinia auditorilor, un rezultat pozitiv al execuţiei în cazul bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii. „În ceea ce priveşte rezultatele execuţiei la celelalte trei componente ale bugetului general centralizat, se înregistrează un deficit de 9.012.000 lei la nivelul bugetelor creditelor externe, un deficit de 47.977.000 lei în cazul bugetelor creditelor interne şi respectiv, un deficit de 127.000 lei la nivelul fondurilor externe nerambursabile. Analiza indicatorilor privind execuţia veniturilor şi execuţia cheltuielilor bugetare locale urmăreşte nivelul acestora în contextul bugetului local pe ansamblul judeţului Arad, cuprinzând bugetele comunelor, oraşelor, municipiului şi bugetul principal al judeţului aşa cum acestea sunt definite prin Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în raport.

 Au avut venituri mai mici decât s-au aşteptat

Auditorii Camerei de Conturi susţin că volumul total al veniturilor bugetelor locale în anul 2012 s-a cifrat la 1.071.190.000 lei, reprezentând 93 % din nivelul prevederilor iniţiale şi 83 % din volumul prevederilor definitive. Astfel, din analiza structurii execuţiei veniturilor bugetare, rezultă că veniturile din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte şi alte venituri deţin o pondere de 29,5 % din totalul veniturilor realizate, iar cotele defalcate din impozitul pe venit şi sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată au avut o pondere de 19,6 % şi respectiv 29,3 % din veniturile totale ale bugetului centralizat la nivelul judeţului. „Legat de subvenţiile primite de la bugetul de stat şi alte administraţii, precum şi sumele primite de la U.E. şi alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări, acestea reprezintă 9,5 % şi respectiv 12,1 % din veniturile totale realizate. Din analiza indicatorilor veniturilor bugetare se desprind următoarele concluzii: cele mai importante categorii de venituri bugetare sunt veniturile din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte şi alte venituri în sumă de 316.273.000 lei şi sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată în valoare de 314.123.000 lei; gradul de colectare a impozitelor şi taxelor locale în procent de 89 %, în raport cu prevederile definitive, este expresia unei evoluţii negative faţă de exerciţiile bugetare anterioare, o evoluţie negativă fiind constatată şi în cazul surselor provenind din subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice”, mai susţin autorii raportului.

Autorităţile au fost orientate mai mult înspre consum

Auditorii Camerei de Conturi Arad au constatat că volumul plăţilor efectuate din resursele financiare ale bugetului centralizat la nivelul judeţului s-a cifrat la 1.050.582.000 lei, ceea ce prezintă o pondere de 85 % din totalul prevederilor bugetare iniţiale şi de 77 % din prevederile definitive. „Din examinarea structurii plăţilor bugetare efectuate în anul 2012 se constată că cheltuielile de personal în procent de 23,5 % şi cele cu bunurile şi serviciile, în procent de 23,3% devansează semnificativ ponderea cheltuielilor de capital de 18,5 % şi ponderea cheltuielilor cu proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în procent de 15,9 %. Evoluţia şi structura cheltuielilor bugetare reliefează o tendinţă de orientare a autorităţilor administraţiilor publice locale cu precădere spre consum, în detrimentul investiţiilor care să susţină o dezvoltare durabilă a economiei locale”, au constatat autorii raportului. În document se mai arată că ponderea de 15,9 % a cheltuielilor cu proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile atestă existenţa de rezerve importante pe linia absorbţiei fondurilor externe nerambursabile.

 

Recomandările redacției