evaluarePrimăria Municipiului Arad va contracta servicii de evaluare şi expertiză bunuri mobile şi imobile în vederea scoaterii la licitaţie a acestora pentru recuperarea datoriilor la bugetul local.
Conform caietului de sarcini, serviciile vor cuprinde diferite operaţiuni de evaluare şi expertize bunuri mobile şi imobile cum ar fi evaluare în vederea scoaterii la licitaţie publică pentru recuperarea creanţelor bugetare şi expertize în cazul în care organul fiscal consideră că se impune efectuarea acestora.
Evaluarea şi expertiza bunurilor (verificarea evaluării) se va face în lei, pentru fiecare bun mobil şi/sau imobil separat.
Evaluarea şi expertiza (verificarea evaluării) se va face după standardele de evaluare ale asociaţiei naţionale a evaluatorilor din România.
Raportul de evaluare şi raportul de expertiză în evaluare (verificare evaluare) întocmit trebuie să respecte standardele Asociaţiei Naţionale a Evalu­atorilor Autorizaţi din România.
Evaluarea se va efectua la cererea Serviciului Urmărire Venituri, din cadrul Direcţiei Venituri Arad, iar expertizele (verificarea evaluărilor) la cererea Serviciului Control Venituri.
Valoarea estimativă a contractului este de 120.967 lei, iar data limită pentru depunerea ofertelor este 27 august, ora 10.00.

Lasă un răspuns

Recomandările redacției