reabilitarePrimăria  Arad va finanţa documentaţiile premergătoare reabilitării termice a o sută de blocuri cuprinzând 3.233 apartamente, urmând ca lucrările de reabilitare să fie făcute din fonduri europene.
Conform unui anunţ de licitaţiei pulbicat, joi, de Serviciul Electronic de Achiziţii Publice, Primăria va constracta servicii de expertiză tehnică, audit energetic, Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, Proiecte Tehnice peentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe.
Constractul, în valoare estimată de 3.412.489 lei, fără TVA, presupune servicii de arhitectură, servicii de inginerie şi servicii integrate de inginerie, servicii de amenajare urbană şi servicii de arhitectură peisagistică, servicii conexe de consultanţă ştiinţifică şi tehnică, servicii de testare şi analiză tehnică.
Blocurile au fost împărţite în mai multe loturi
Blocurile au fost împărţite în şapte loturi, după cum urmează: lotul 1 – Centru (cuprinzând 21 blocuri cu 443 apartamente amplasate în cartier Centru), lotul 2 – Centru (cuprinzând 16 blocuri cu 521 apartamente amplasate în cartier Centru), lotul 3 – Grădişte (cuprinzând 11 blocuri cu 449 apartamente amplasate în cartierele Grădişte şi Sânicolau, lotul 4 – Micalaca (cuprinzând 17 blocuri cu 399 de apartamente amplasate în cartierul Micalaca), lotul 5 – Micălaca (cuprinzând 14 blocuri cu 472 apartamente ampla­sate în cartierul Micalaca), lotul 6 – Vlaicu (cuprinzând 12 blocuri cu 485 apartamente amplasate în cartierele Cadaş, Pârneava şi Vlaicu), lotul 7 – Vlaicu (cu­prinzând 9 blocuri cu 494 apartamente amplasate în cartierul Vlaicu).
Proiectanţii vor trebui să ofere soluţii pentru lucrări de reabilitare termică a anvelopei şi lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire.
În cazul anvelopei se are în vedere izolarea termică a părţii opace a faţadelor, înlocuirea tâmplăriei exterioare, închi­derea balcoanelor, termo/hidroizolarea acoperişului tip terasă şi izolarea termică a planşeurilor peste subsol în cazul în care există apartamente la parter.
La reabilitarea termică a sistemului de încălzire se are în vedere repararea/ refacerea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi apă caldă, inclusiv izolarea termică a conductelor de distribuţie, montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare şi a robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire, repararea/ înlocuirea cazanului şi sau arzătorului din centrala termică de bloc/scară, fără schimbarea tipului de combustibil.
Documentaţia trebuie să aibă la bază condiţiile date de Ghidul solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1, Domeniul de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe, privind Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe, precum şi asistenţa tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuţiei lucrărilor.
(Ş.M.)

Recomandările redacției