terasePrimăria Municipiului Arad do­rește modificarea regulamentului de funcţionare a te­raselor în municipiu, după ce s-a constatat că e necesară îmbună­tă­ţirea desfăşurării activită­ţilor sezo­niere şi a aspectului oraşului.
Astfel, conform unui proiect de hotărâre care a fost afişat la transparenţă decizonală şi care urmează să fie supus votului consilierilor locali, amplasamentul terasei trebuie să fie în imediata apropiere a unităţii de alimentaţie publică, de preferinţă pe o desfăşurare ce nu va depăşi frontul unităţii proprii de lucru.
De asemenea, în proiect se mai menţionează că „amplasarea teraselor se va face astfel încât nu afecteze accesul în curţile imo­bilelor, în incinta spaţiilor înve­cinate, şi să asigure un culoar mi­nim de doi metri pentru circulaţia pietonală”.
Dacă amplasamentele sunt limitrofe clădirilor cu locuinţe colective, se va prezenta un acord de vecinătate încheiat cu asociaţia de pro­prietari.
Aceste modificări au la bază raportul arhitectului şef, prin care se propune precizarea unor condiţii de amplasare a teraselor sezoniere în vederea îmbunătăţirii desfăşurării activităţilor comerciale pe domeniul public şi aspectului arhitectural al oraşului.
Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Munici­piului Arad 9/2011 rămân nemodificate.
Până la data de 12 august, la Registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind acest proiect de ho­tărâre.

Recomandările redacției