copiiLa nivel de Arad, numărul copiilor a căror părinţi sunt plecaţi la muncă peste graniţă nu poate fi cuantificat. Asta arată datele oficiale referitoare la serviciile sociale din judeţul nostru. Deşi o statistică reală a copiilor rămaşi fără grija părinţilor nu poate fi întocmită, autorităţile spun că, numărul acestora este în continuă creştere.
Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Arad, întocmită de Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) şi supusă aprobării Consiliului Judeţean, la finele anului trecut scoate la iveală o serie de date privind categoriile sociale vulnerabile. „Obiectivul general al prezentei stra­tegii îl reprezintă diversificarea și dezvoltarea serviciilor de asistență socială prin asigurarea aplicării poli­ti­cilor sociale din domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități în vederea asigurării de servicii sociale de calitate care să aibă o abordare integrată a nevoilor, în relație cu situația economică, sta­rea de sănătate, nivelul de educație și mediul social de viață al beneficiarilor“, se arată în strategia apro­bată de CJA în ultima şedinţă din 2013.
În judeţul nostru, în ultimii patru ani, numărul copiilor rămaşi fără grija părin­ţilor, plecaţi peste hotare să muncească, a crescut cu 283 la sută, conform da­telor oficiale. Ţinând cont de serviciile oferite, reprezentanţii DGASPC Arad spun că, numărul copiilor a căror părinţi sunt plecaţi în alte ţări să muncească este în continuă creştere. Cu toate acestea, reprezentanţii DGASPC recunosc că, o situaţie exactă referitoare la această categorie socială nu poate fi întocmită. „Comparând datele statistice pe județul Arad cu privire la persoanele active emigrate, cu datele DGASPC Arad a copiilor care au părinți plecați la muncă în străinătate observăm o anomalie numerică rezultată de faptul că, în realitate numărul nu poate fi cuantificat“, se arată în strategie. Imposibilitatea realizării unei situaţii reale poate fi însă pusă pe seama mai multor factori între care, lipsa de implicare din partea părinţilor şi dezinteres din partea autorităţilor. Trebuie spus că, potrivit legislaţiei, părinţii care au copii minori în întreţinere şi care sunt plecaţi sau intenţionează să plece la muncă în străinătate, cu sau fără forme legale şi indiferent de durata perioadei în care lipsesc din ţară au obligaţia de a se prezenta la Serviciul Public de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară din cadrul primăriei localităţii de domiciliu, pentru anunţa în grija cui îşi lasă copiii în absenţa lor. În evidenţa autorităţilor fi­gurează câteva sute de copii cu familii peste graniţă însă, în realitate, numărul acestora este mai mare.

Recomandările redacției