După cum vă informam în numărul de ieri al ziarului nostru, Primăria va organiza, miercuri, o dezbatere publică pentru a pune în discuţie „Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Dezvoltare a Sănătăţii la nivelul Municipiului Arad”, dezbatere care va începe la ora 15, în sala „Regele Ferdinand” a Palatului Administrativ.

Planul care va fi supus dezbaterii cuprinde o serie de date interesante legate de starea de sănătate a arădenilor şi de situaţia infrastructurii medicale, autorităţile locale, în speţă Primăria, care îşi asumă documentul cu pricina recunoscând că spitalele arădene sunt sub standardele europene. „În judeţul Arad, în anul 2013, existau un număr de 5,19 paturi de spital la 1.000 de locuitori, faţă de 5,84 la nivel naţional şi 2,56 medici la 1.000 de locuitori, faţă de 2,42 la nivel naţional. Aducerea serviciilor medicale de care beneficiază populaţia judeţului la nivelul de calitate existent în Uniunea Europeană presupune îndeplinirea unei serii de măsuri”, se arată în document. Potrivit autorilor planului, se impune modernizarea, dotarea şi extinderea infrastructurii de sănătate (construirea sau renovarea spaţiilor/clădirilor destinate activităţilor medicale, cât şi echiparea cu aparatură performantă şi modernă necesară desfăşurării actului medical), asta în condiţiile în care infrastructura de sănătate a municipiului Arad este sub standardele europene, principalul furnizor de servicii medicale, Spitalul Judeţean de Urgenţă Arad funcţionând în clădiri depăşite moral şi improprii actului medical, orice investiţie pe termen lung fiind considerată o pierdere”.

Un spital nou

Autorii studiului susţin că cea mai bună soluţie pentru rezolvarea problemei este construirea unui spital nou. „Analizând situaţia clădirilor, se recomandă doar lucrări de întreţinere şi igienizare. Pentru un oraş cu servicii medicale la standarde Europene, Aradul are nevoie de un nou spital care să cuprindă toate structurile nerentabile disipate în designul urbanistic al oraşului Arad”, se mai arată în document.

Dracul nu este atât de negru…

În planul care va fi pus în dezbatere publică se arată însă şi lucrurile bune care s-au putut face până acum. „Consiliul Judeţean Arad, în calitate de beneficiar, a semnat în data de 31.07.2014 Contractul de Finanţare pentru proiectul «Ambulatoriul integrat din structura spitalului clinic judeţean de urgenţă Arad – reabilitare/ modernizare, dezvoltare şi echipare cu aparatură de specialitate», finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2007–2013, Axa Prioritară 3- «Îmbunătăţirea infrastructurii sociale», Domeniul Major de Intervenţie 3.1 – «Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate». Proiectul vizează, în principal, reabilitarea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad şi dotarea acestuia cu echipamente performante, ceea ce va conduce la îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale, la creşterea calităţii vieţii, la continuarea reformei în sistemul sanitar şi pe termen lung şi la apropierea de indicatorii de sănătate şi demografici ai ţărilor civilizate. Valoarea totală a proiectului este de 34.757.734,44 lei şi dată finalizării proiectului a fost 30.11.2015. În scopul diversificării şi dezvoltării serviciilor sociale, a fost elaborat «Planul de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a Judeţului Arad 2014-2020» – un instrument de organizare şi evaluare a dezvoltării sectorului public de asistenţă socială, în colaborare cu sectorul privat de asistenţă socială, în acord cu principiile şi obiectivele cuprinse în documentele comunitare, naţionale şi regionale”, se mai arată în raport.

… dar concurenţa este mare

În încheiere mai trebuie spus că pe lângă faptul că autorităţile locale recunosc că infrastructura medicală lasă de dorit, acestea recunosc şi faptul că mulţi dintre arădeni, care dispun de bani suficienţi, preferă să se trateze la Timişoara sau în Ungaria, unde au parte de condiţii mai bune. „Poziţia transfrontalieră, având Ungaria cu servicii de sănătate foarte dezvoltate şi judeţele învecinate unde Timişoara reprezintă un concurent major pentru afluxul de pacienţi din municipiul Arad, în special pacienţii cu venituri medii şi mari, duce la necesitatea unei abordări strategice de a dezvolta şi îmbunătăţii concurenţial piaţa de servicii de sănătate din municipiul Arad. Aceşti pacienţi care pleacă spre alte locaţii din afara muncipiului Arad sunt indicatorul esenţial privind calitatea serviciilor medicale oferite şi duc la o depleţie (n.r. – diminuare, dispariţie) financiară  conform axiomei – «Banii urmează pacientul»”, se mai arată în „Planului de Dezvoltare a Sănătăţii la nivelul Municipiului Arad”. Cu alte cuvinte, pentru că spitalele din Arad au rămas în urmă, sistemul de sănătate nu are decât de pierdut, conform zicalei „la omul sărac nici boii nu trag”.

Recomandările redacției