Avem încă un ADI, cel pe transporturi

0
398

La ședinţa extraordinară a CLM, de luni, 02 decembrie, a fost aprobat Proiect de hotărâre nr. 559/2019 privind aprobarea înfiin­țarea Serviciului Voluntar pentru Si­tuații de Urgență Arad, de tip V1 și a fost adoptat regulamentul de organizare și func­ționare. „În considerarea faptului că, pentru îndeplinirea noilor criterii de perfor­manță, conform Ordinului ministrului afa­cerilor in­- terne nr. 75/2019 pentru apro­ba­rea criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Arad se clasifică în serviciu de tip V1 pe baza unor criterii de constituire, func­ționare, înca­- drare, dotare și pregătire a personalului, astfel fiind necesar un nou Re­gu­lament de organizare și funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Arad”, se arată în expunerea de motive.
Deasemenea, a fost aprobat Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public localde către Asociația de Dezvol­tare Intercomunitară Transport Public Arad și Compania de Transport Public S.A. Arad: „Se mandatează Primarul Municipiului Arad, dl. Călin Bibarţ, să voteze în Adu­narea Generală a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad, în numele și pe seama Municipiului Arad, aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local. În cazul absenței domnului Călin-Lauren­țiu Bibarţ, Primarul Municipiului Arad, atribuțiile de reprezentare a Uni­tății Administrativ-Teritoriale Municipiului Arad în Adunarea Generală a Aso­­ciației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad vor fi îndeplinite de persoana desemnată pen­tru exer­citarea atribuțiilor primarului în ziua/ perioada respectivă. Art. 5. Se apro­­bă Tariful de acordare a licențelor de traseu, pentru prestarea serviciului public de transport persoane, la un cuantum de 50 lei/licență. Sumele colectate se constituie venituri la Bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Trans­port Public Arad”.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.