Rata de promovabilitate a absolvenţilor arădeni de liceu la examenul de bacalaureat din prima sesiune a acestui an este de 52,62%, conform centralizării făcute de Ministerul Educaţiei. Cu acest procentaj, judeţul Arad se situează sub media naţională de promovare şi este surclasat de toate judeţele învecinate, însă depăşeşte Bucureştii – 50,82%. Procentul absolvenţilor arădeni de clasa a XII-a la profil teoretic şi care „au luat bacul” este 76,1%, sensibil superior ratei generale de promovabilitate. Absolvenţii liceelor cu profile tehnologice au trecut examenul în proporţie de 32,98%, iar cei care au absolvit profile vocaţionale au un procentaj de trecere a examenului de 65,74%. 57,64% din absolvenţii de liceu din promoţia acestui an sunt proaspeţi bacalaureaţi, în timp ce absolvenţii din anii anteriori care au susţinut examenul în această sesiune au trecut cu bine „hopul” în proporţie de 34,32%. Statistic, 471 de candidaţi au mediile cuprinse între 7,00 şi 7,99, 458 au medii între 8,00 şi 8,99, mediile a 270 fiind între 9,00 şi 9,99. Două absolvente candidate la bacalaureat au atins maximumul posibil – 10: o candidată de la Centrul de exa­minare de la Colegiul Naţional Moise Nicoară, şi o candidată de la Centrul de examinare de la Liceul Mihai Viteazul din Ineu. Conform datelor publicate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, 9 candidaţi au fost eliminaţi din examen, 1.874 fiind declaraţi respinşi (nepromovaţi), datorită mediilor obţinute. Dintre cei respinşi, 1.654 „au căzut” cu media 3, alţi 322 fiind res­pinşi cu medii cuprinse între 5,00 şi 5,99. Media minimă de promovare a fost 6,00. Cu aceste rezultate, judeţul Arad se si­tuează aproximativ la jumătatea clasamentului naţional al promo­vabilităţii. Emoţii, lacrimi şi gânduri de viitor Afişarea rezultatelor i-a readus, ieri, la centrele de examinare pe toţi candidaţii. Parcurgerea listelor a fost prilej de emoţii extreme, iar aflarea mediilor a generat reacţii la fel de tensionate: s-au văzut chiote de bucurie şi izbucniri ca pe stadion, dar s-au văzut şi lacrimi amare, imposibil de stăpânit. Două tinere păreau impasibile în faţa Colegiului Naţional „Moise Nicoară”, dar nu şi-au mai stăpânit bucuria când le-am cerut o opinie. „Am luat examenul, cu notă destul de mare. Am avut emoţii şi încă mai am, însă sper să mă liniş­tesc în vacanţă. Voi da admiterea la ştiinţe economice. Acum zic că n-am emoţii, dar nu-mi stă gândul acolo; mă bucur de această reuşită. Sunt sigură că după ce se va estompa emoţia acestui examen, va veni cea a admiterii”, a spus una dintre cele două proaspăt bacalaureate. La un alt centru de examinare atmosfera era la fel de tensionată, însă mult mai multe frunţi erau îngândurate, mult mai multe feţe – crispate, mult mai multe mâini îşi frângeau degetele-a neputinţă. Un absolvent, aflat alături de două colege, a refuzat iniţial să se destăinuie, dar am reuşit să-l provocăm la o confesare succintă. „Am trecut examenul, însă nu mă mulţumeşte nota. Acum nu vreau să dau vina pe nimeni şi pe nimic. Aştept să-mi treacă şi emoţiile, şi supărarea, apoi m-apuc de pregă­tirea pentru admitere la facultate”, a spus tânărul vădit afectat, după care a părăsit grupul. Una dintre cele două absol­vente care au rămas a fost mai deschisă în a-şi dezvălui gândurile. „Şi eu am luat examenul, şi tot cu notă ceva mai mică, oricum peste 7,00, ca şi el de altfel. Pe toţi «ne-a tras în jos» proba scrisă la Limba română. La această probă s-au poticnit cei mai mulţi dintre cei care-au picat. Nici eu nu-s foarte mulţumită de media cu care am trecut examenul, dar cred că ştiu ce-am de făcut în perioada de pregătire pentru admitere”, a spus tânăra cu dezinvoltură, dar cu bucurie reţinută. Deşi ne-am străduit, n-am reuşit să întâlnim vreun candidat care să fi „picat” exa­menul şi cu care să vorbim, însă undeva pe drum, destul de departe de un centru de examinare, am fost martorul unei întâmplări care-ar fi emoţionat pe oricine: o tânără absolventă de clasa a XII-a, care „picase”, plângea zguduitor, fără nici o reţinere. Era însoţită de trei prieteni sau colegi, unul dintre ei străduin­du-se din răs­puteri să-i aline suferinţa. „Nu mai pot, înţelegi? Nu mai pot! Tot ce visam şi-mi propusesem s-a pră­buşit. Nu mai pot!”, îi spunea fata prietenului sau co­legului care-ncerca-n zadar s-o consoleze, şi lacrimile-i curgeau şiroaie pe obraz. A doua sesiune va fi luna viitoare Absolvenţii care „au căzut” au la mij­locul lunii următoare o posibilitate de-a preschimba lacrimile de tristeţe în lacrimi de bucurie: cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat din acest an, înscrierile fiind programate din 15 până în 19 iulie. În 19-20 august va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în 19-21 august se vor evalua competenţele lingvistice de comunicare orală în limba maternă, în 20-21 august – evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională şi în 22-23 august – evaluarea competenţelor digitale. Din 26 august vor începe probele scrise, prima fiind cea la Limba şi literatura română, urmată în 27 august de Limba şi literatura maternă, 28 august – proba obligatorie a profilului şi 30 august – proba la alegere a profilului şi specializării. Primele rezultate vor fi afişate în 2 septembrie, până la ora 12,00, iar contestaţiile vor fi depuse între orele 12,00 şi 16,00. În 3-4 septembrie vor fi soluţio­nate contestaţiile, iar în 5 septembrie vor fi afişate rezultatele finale.

Sandra Stoler

Eugen Puiu

Recomandările redacției