Inspectoratul Școlar Județean anunță informațiile legate de desfășurarea probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Național 2018. Acestea se vor desfățura în perioada 12 – 22 februarie 2018 și vorbim de prima sesiune.
Pentru organizarea și desfășurarea acestor probe au fost asigurate condițiile  conform cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a Exa­menului de bacalaureat național 2018, atât sub aspect organizatoric cât și logistic – sălile fiind prevăzute cu camere audio-video. Candidații au asigurată asistența medicală, beneficiază de apă în sălile de examen și de un cadru adecvat derulării probelor.
La examnul de Bacalaureat Național s-au înscris 3.167 elevi din care 2.733 promoția actuală și 434 din promoțiile precedente.
Probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din cadrul Examenului de bacalaureat național 2018, prima sesiune, se vor derula conform următorului calendar: înscrierea candidaților; 12 – 13 februarie 2018: evaluarea competențelor lingvistice în limba română (pro­ba  A); 14 – 15 februarie 2018: evaluarea competențelor ling­vistice în limba maternă (proba B); 16 – 20 februarie 2018: evaluarea competențelor digitale (proba D); 21 – 22 februarie 2018: evaluarea competențelor lingvistice în limba de circulație internațională (proba C).
Sandra Stoler

Recomandările redacției