Fonduri nerambursabile pot fi accesate de fermierii care vor să își dezvolte fermele. Astfel, prin intermediul Submăsurii 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici pot solicita sprijin financiar fermierii care au drept de proprietate si/ sau drept de folosință pentru o exploatație agricolă care intră în cate­goria de ferma mică cu excepția persoanelor fizice neautorizate. Solicitanții trebuie să acționeze în nume propriu, să aibă vârsta de cel puțin 18 ani împliniți la data depunerii Cererii de finanțare și să aibă studii minime de opt clase.
Condiții
De asemenea, cei care vor să obțină finanțare trebuie să se încadreze în una din următoarele forme de organizare: persoană fi­zică înregistrată și autorizată sau societate cu răspundere limitată cu asociat unic/majoritar (majoritate absolută 50%+1).
Astfel, exploatația agricolă trebuie să aibă o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 – 11.999 SO, să fie înregistrată ca microintreprindere ori întreprin­dere mică și să fie înregistrată de solicitant, în nume propriu sau sub formă de organizare eligibilă pentru accesarea sprijinului cu cel puțin 24 de luni înainte de solici­tarea sprijinului prin intermediul submăsurii 6.3, în Registrul Unic de Identificare la APIA ori în Re­gistrul Național al Exploatațiilor – ANSVSA, precum și la primărie în Registrul agricol.
Cuantum
Ca și în cazul altor măsuri derulate prin PNDR, sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum trei ani sau cinci ani pentru sectorul pomicol, și este de 15.000 de euro. Procentul de finanțare nerambursabilă este de 100 la sută.
Subvențiile pentru dezvoltarea fermelor mici se acordă sub formă de primă în doua tranșe. 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de finanțare și 25% din cuantumul sprijinului se va acorda ăn funcșie de implementarea corectă a Planului de afaceri.
Acordarea fondurilor va depinde de gradul de indeplinire a Planului de afaceri.

Recomandările redacției