O ședință extraordinară a CLM Arad a fost convocată deîndată, joi 21 octombrie. CET-ul și spitalele sunt ptincipalele subiecte. Unul dintre puncte se referă la remedierea instalațiilor de fluide de la spitale, acolo unde este cazul desigur. În referatul de justificare se spune: „Având în vedere urgenţa executării lucrărilor, cu impact major asupra sănătăţii şi vieţii pacienţilor internaţi, raportat la pericolul deosebit pe care îl presupune neintervenţia imediată asupra instalaţiilor, în contextul în care, la nivel naţional, s-au înregistrat evenimente foarte grave, incendii, cu victime omeneşti, cauzate şi de deficienţele instalaţiilor de fluide medicale; considerăm necesară finanţarea reparaţiilor curente“.Astfel, în proiectul de hotărâre se specifică faptul că se suplimentează cu suma de 603.000 lei creditele bugetare aprobate la Capitolul „Sanatate”, pentru transferuri către Spitalul Clinic Județean de Urgențe Arad, în vederea asigurării fondurilor pentru reparații curente aferente instalației de oxigen 570.000 lei și finanțarea obiectivului de investiții „Proiect avizare ISU Pavilion B- Piața Mihai Viteazu nr.5-8” (43.000 lei). De asemenea, la capitolul „Combustibili și energie”, se propune alocarea sumei 601.110 lei, pentru achitarea subvențiilor pentru diferență de preț și tarif la energia termică livrată. Banii se acordă în cadrul unei rectificări bugetare. Sumele luate și acordate în plus , se vor diminua de la alte capitol bugetare.

Recomandările redacției