În ultima decadă a lui august, adică în perioada 20 – 28 august, comuna Bata – respectiv chiar localitatea de reședință  a comunei – a găzduit  participanții celei de-a opta ediții a „Taberei internaționale de caligrafie și ilustrație“. Dat fiind succesul edi­țiilor anterioare, succes datorat atât inițiatorilor și organizatorilor dar și generoaselor gazde – adică Primăria Comunei Bata, în frunte cu primarul ei, Ion Micurescu –  care i-a primit cu brațele deschise pe „internaționalii“ participanți la Tabără.
Despre manifestare ne-a dat câ­teva detalii chiar cel care a ini­țiat-o și organizat-o, profesor Florin Didilescu, director  al Biblio­tecii Ju­dețene „Alexandru D. Xenopol“ din Arad. „Fidelă temelor proiec­telor europene ANIMALITER şi ET LETTERA, la care a participat între anii 2008-2012, Bi­blioteca Judeţeană «Alexan­dru D. Xenopol» organizează la Bata, județul Arad, în perioada 20 – 28 august, Tabăra internaţională de caligrafie şi ilustraţie de carte. La propunerea copiilor Școlii primare «Patrichie Popes­cu» din Bata, această a VIII-a ediţie va avea ca temă principală «Poveştile copilăriei». În urma unui demers pedagogic desfăşurat pe parcur­sul anului şcolar 2015-2016, elevii au realizat o selecţie a ce­lor mai îndrăgite zece poveşti din diferite părţi ale lumii dintre care nu vor lipsi cunoscu­tele Prâslea cel voinic şi me­­rele de aur de Petre Ispirescu, Motanul încălţat de Charles Perrault sau Crăiasa Zăpezii de Hans Christian Andersen dar şi poveşti mai puţin cunoscute din Asia, Africa, Australia şi America“ a precizat profesorul Didilescu.
Ca gazdă a Taberei, primarul comunei Bata, Ion Micurescu ne face câteva precizări vizavi de această originală acțiune ce a intrat deja în tradiția locului. „Ajun-să la cea de a VIII-a ediție această tabără pe care noi o găzduim de câțiva ani, este un moment deosebit în viața sa­tului nostru, a comunei noastre precum și a școlii noastre, a elevilor ei.
Au participat cinci  tineri stu­denți la Arte Vizuale din Franţa și cinci studenți români, fiind coordonați de Prof.Univ. Florea Florin, de la Universitatea de Arte și Design, iar din partea orașului Strasbourg a fost prezent ca și la celelalte ediții domnul Alain Kauf, mare prieten al Aradului, al comunei Bata și a căror fotografii pot fi văzute în continuare.
Îmbucurător a fost aspectul că și în acest an, noi am beneficiat de încă o operă de artă colectivă. Astfel, tema principală a reprezentat-o poveștile copilăriei, selecția fiind făcu-tă de elevii Școlii Gimnaziale «Patrichie Popescu» din Bata, realizându-se 10 picturi inspirate din povești: unele românești – Prâslea cel voinic şi merele de aur  – iar altele din Asia, Australia și America. Aces­te imagini vor înfrumuseța, astfel, peisajul recreațiilor copiilor de la noi după cum se poate vedea și din fotografiile făcute la final. După cum se știe, toate acestea au fost inițiate de către prof. Florin Didilescu, el fiind și organizatorul acestei tabere, drept pentru care i se cuvin adânci mulțumiri“.     (F.B.)

Recomandările redacției