Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene /BCE/ a hotărât în şedinţa de joi ca rata dobânzii la operaţiunile principale de refinanţare şi ratele dobânzilor la facilitatea de creditare marginală şi la facilitatea de depozit să rămână nemodificate la nivelurile de 0,75%, 1,50% şi, respectiv, 0%.

‘Am decis să menţinem neschimbată rata dobânzii cheie a BCE. Rata inflaţiei a continuat să scadă, aşa cum s-a anticipat, şi este estimată să coboare sub 2% în lunile următoare’, a declarat, într-o conferinţă de presă, preşedintele BCE, Mario Draghi.

Pe orizontul de timp relevant pentru politica monetară, presiunile inflaţioniste vor rămâne moderate, iar aşteptările pe termen mediu şi lung privind inflaţia în zona euro sunt în conformitate cu scopul BCE de a menţine rata inflaţiei sub, dar apropiat, de nivelul de 2%.

Preşedintele BCE a afirmat că performanţa economică slabă în zona euro va fi dominantă în prima parte a anului 2013, iar ajustările necesare în sectorul public şi în cel privat vor continua să afecteze activitatea economică. În a doua parte a anului 2013, activitatea economică ar trebui să se redreseze gradual, susţinută de politica monetară a BCE, îmbunătăţirea încrederii pieţei financiare, reducerea fragmentării şi întărirea cererii globale.

În ceea ce priveşte lichiditatea băncilor, Draghi a menţionat că acestea au rambursat până acum 140,6 miliarde euro din totalul de 489,2 miliarde euro obţinute în prima din cele două operaţiuni de refinanţare pe trei ani, din decembrie 2011 şi martie 2012. Aceasta reflectă îmbunătăţirea încrederii pieţei financiare.

‘PIB-ul real în zona euro a scăzut cu 0,1% în trimestrul trei 2012, după o contracţie de 0,2% în trimestrul doi. Datele disponibile continuă să semnaleze slaba performanţă economică în ultimul trimestru din 2012 şi începutul anului 2013. Această performanţă slabă reflectă impactul negativ al sentimentului investitorilor şi consumatorilor asupra cheltuielilor pe plan intern, precum şi insuficienta cerere externă. Totuşi, sentimentul pieţei financiare s-a îmbunătăţit şi cele mai recente sondaje confirmă o stabilizare a încrederii consumatorilor şi mediului de afaceri, chiar dacă la nivele joase. În a doua jumătate a anului 2013 ar trebui să înceapă o redresare treptată, cu cererea internă susţinută de adecvarea politicii noastre monetare, îmbunătăţirea încrederii pieţei financiare şi creşterea exportului pe fondul întăririi cererii globale’, a spus Draghi.

Oficialul BCE a apreciat că riscurile asociate perspectivei economice a zonei euro continuă să se menţină pe un trend descendent şi sunt legate de posibilitatea unei performanţe mai slabe în ceea ce priveşte exporturile şi cererea internă, decât nivelurile aşteptate, implementarea lentă a reformelor structurale în zona euro, aspecte geopolitice şi dezechilibre în statele dezvoltate, care pot afecta pieţele globale, financiare şi de mărfuri.

Potrivit estimărilor Eurostat, rata anuală a inflaţiei în zona euro a fost de 2% în ianuarie 2013, în scădere faţă de 2,2% în noiembrie 2012 şi decembrie, respectiv 2,5% în octombrie.

Pe baza cotaţiilor futures actuale pentru petrol, rata inflaţiei este estimată să coboare sub 2% în lunile următoare.

 

Recomandările redacției