zilieriArădenii care primesc ajutor social vor putea munci legal, ca zilieri, fără să-şi piardă banii de la stat.  Mai mult, potrivit modificărilor aduse Legii zilie­rilor, aceştia vor putea fi angajaţi nu doar de firme, ci şi de persoane fi­zice sau întreprinderi familiale.
Pot angaja zilieri atât persoanele juridice cât şi persoanele fizice autori­zate şi întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale. Pentru a nu exista însă nelămuriri, activităţile ne­calificate cu caracter ocazional ce pot fi prestate de zilieri sunt numai acele activităţi care se realizează întâmplător, sporadic, care nu au un caracter permanent. Toţi zilierii trebuie înregistraţi de beneficiar într-un registru de evidenţă al zilierilor, iar înregistrările trebuie să fie realizate în ordine cronologică, fără a lăsa pagini sau poziţii libere, iar extrasul din acest registru trebuie să poată fi transmis către Ins­pectoratul Teritorial de Muncă şi în format electronic.
Veniturile din activităţi necalificate cu caracter ocazional, realizate de persoanele fizice apte de muncă din fa­miliile beneficiare de ajutor social, po­trivit legii privind venitul minim garantat, nu se iau în considerare la menţinerea dreptului de ajutor social. Cuantumul remuneraţiei brute orare negociate pentru un zilier nu poate fi mai mic decât 4,74 de lei şi nici mai mai mare de 10 lei pe oră, potrivit actului normativ ce aduce modificări Legii 52/2011.
Schimbările legislative mai prevăd că minorii cu vârste între 15-16 ani pot presta activităţi necalificate cu caracter ocazional, numai cu încuviinţarea părinţilor sau a reprezentanţilor legali. Legislaţia aduce sancţiuni contraven­ţionale pentru cei care angajează zilieri în alte activităţi decât cele prevăzute expres în lege, ori care angajează zilieri în beneficiul unui terţ. Măsura ar putea creşte numărul beneficiarilor de ajutor social.

Recomandările redacției