Reprezentanții agenției de șomaj vor să informeze arădenii vizavi de economia socială. Astfel, în mai – declarată luna eco­nomiei sociale s-au desfășurat acțiuni de promovare a econo­-miei sociale – dezvoltarea locală şi cetăţenia activă, îmbunătă­țirea condițiilor de viața și ofe­rirea de noi oportunități pentru persoanele dezavantajate sau din categorii vulnerabile. Sunt vi­zate atât intreprinderile soci­ale, cât și beneficiarii – categoriile dezavantajate social.
Reglementat prin Legea 219/2015, sectorul economiei sociale urmărește creşterea calitativă şi cantitativă a ocu­pării prin crearea de locuri de muncă pe termen lung în întreprinderi sociale de inserţie şi întreprinderi sociale, prin dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserţie care asigură măsuri de acompaniere a persoanelor din grupuri vulnerabile, pe termen scurt sau mediu, pentru integrarea treptată a acestora pe piaţa muncii în eco­nomia reală, precum și susţine­rea şi dezvoltarea antrepreno­- riatului social.
„Atestarea întreprinderilor sociale și certificarea întreprinderilor sociale de inserție sunt gratuite și se realizează de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) prin agențiile județene, respectiv AMOFM București. Pentru îndeplini­rea obiectivelor economiei sociale, entitățile în domeniu desfășoară, în principal, acti­vități de interes general precum: producerea de bunuri, prestarea de servicii sau execuția de lucrări care contri­buie la bunăstarea comunității sau a membrilor acesteia; promo­varea, cu prioritate, a unor activități care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, dar și dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate acestora; dezvoltarea serviciilor sociale pentru creșterea capacității de inserție pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile”, anunță reprezentanții AJOFM Arad.

Recomandările redacției