Nimic nu poate fi mai plăcut pentru un iubitor de carte decât să ţină în mână un exemplar editorial deosebit, cu un conţinut şi cu un format aparte, care place atât ochiului, cât şi inimii şi minţii. Un asemenea exemplar de carte am primit recent chiar din mâna omului de cultură care este prof. Florin Didilescu, directorul Bi­bliotecii Judeţene „Alexandru D. Xenopol“ Arad. Cartea cu pricina se numeşte „Autografe şi dedicaţii în colecţiile Bibliotecii Judeţene Alexandru D. Xenopol Arad“ şi a apărut la Editura Nigredo 2016, în îngrijirea unui colectiv de cercetători ai bibliotecii, sub coordonarea Adrianei Czibula.
Cartea este un demers pentru a face cunoscut atât bibliofililor cât şi cititorilor obişnuiţi o parte din bogatul patrimoniu al cărţilor valoroase din biblioteca arădeană. În lucrare sunt reproduse în facsimile, autografe, dedicaţii şi microfişe biobibliografice ale câtorva mari oameni de ştiinţă şi de cultură  români din ultimele trei secole. Astfel, găsim în carte autografe şi dedicaţii ale lui Vasile Alecsandri, Alexandru D. Xenopol, Franz Liszt, Gheorghe Ionescu-Gion, Nicolae Iorga, Grigore Tocilescu, A.C. Cuza, Vasile Kogălniceanu (publicist şi om politic, fiul marelui Mihail Kogălniceanu),  Mihail Dragomirescu, C. I. Parhon, Constantin Giurescu, Constantin Kiriţescu, Cincinat Pavelescu, Vasile Goldiş, Tudor Arghezi precum şi ale altor mari oameni importanţi ai României.
Nu lipsesc din carte nici facsimile cu dedicaţii ale câtorva dintre cele mai recente personalităţi ale culturii româneşti, cum ar fi autografe şi înscrisuri semnate de Marin Sorescu, Ştefan Augustin Doinaş, Paul Everac, Lavinia Betea, Gabriel Liiceanu, Ana Blandiana sau Mircea Cărtărescu.
Evident, materialul bibliografic este cu mult mai mare, dar, după cum spune Adriana Czibula în Argument, „după o primă investigare a fondului documentar am hotărât să facem o selecţie şi să adunăm în volum în primul rând dedicaţiile venite din secolele XIX-XXI, trecând uşor şi după anul 2000. Astfel, materialul se regăseşte ordonat cronologic în funcţie de datarea autografelor. Un alt criteriu selectiv de care s-a ţinut cont în elaborarea acestui album a fost cel al notorietăţii autorului de text dedi­catoriu, al contribuţiei incontestabile a acestuia la dezvoltarea culturală şi ştiinţifică a societăţii. Pentru fiecare personalitate a fost întocmită o microfişă  biobibliografică, alături de care se găseşte facsimilul paginii cu textul manu­- scris.“
Cartea „Autografe şi dedicaţii în colecţiile Bibliotecii Judeţene Alexandru D. Xenopol Arad“ s-a realizat, deci, după o muncă susţinută şi elaborată a colectivului de cercetători de la biblioteca arădeană, colectiv alcătuit din: Ligia Margea, Ştefan Papp, Lucia Bibarţ, Darian Pa­raschiv, Mărioara Cornea şi Marius Lugojan. Cum am spus şi mai sus, coordonatoarea întregii echipe a fost Adriana Czibula.
Cartea a fost editată de Consilul Judeţean Arad, instituţie care finanţează activităţile publice ale bibliotecii arădene.
Foarte frumos tipărită şi legată, cu hârtie şi coperţi de calitate, lucrarea se poate încadra în ceea ce se numeşte o bijuterie tipografică, un adevărat eveniment editorial.
Nu e mai puţin adevărat că artistul plastic Iosif Stroia s-a întrecut pe sine, realizând o co­pertă-lucrare de artă.
După cum afirmă Adriana Czibula, coordonatorarea lucrării, „celelalte cărţi cu dedicaţii şi autografe ale bibliotecii noastre, care nu au fost valorificate în acest volum, pot face obiectul unei viitoare lucrări asemeni celei de faţă. Tema nu este nici pe departe epuizată, aşteptând să fie dusă mai departe, de dorit chiar printr-o lucrare exhaustivă.“
Aşadar, profesorul Florin Didilescu, directorul Bibliotecii Judeţene Alexandru D. Xenopol Arad mi-a oferit o carte foarte valoroasă, care face cinste instituţiei ce-o păstoreşte.
Iar noi sperăm, dacă timpul ne mai suportă, să o vedem şi pe cea care va urma, cea exhaustivă…

Recomandările redacției