Mai multe amenzi pentru nerespectarea prevederilor legale în materie de disciplină în construcții în perioada 1 ianuarie – 15 septembrie 2019, față de același interval în anul precedent. Acesta este bilanțul verificărilor tematice întreprinse în ultimele nouă luni de zile  de către polițiștii locali ai Serviciului Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal, în temeiul legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, privind avizarea, executarea, urmărirea și recepționarea calitativă a lucrărilor edilitar – gospodărești (carosabil, trotuare, platforme, alei și zone verzi) din municipiul Arad.

Astfel, pentru nerespectarea prevederilor legii, au fost întocmite un număr de 115 procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, cu un cuantum al amenzilor de 424.000 lei. Dintre acestea, 108 procese-verbale însumând amenzi contravenționale în cuantum de 186.500 lei au fost întocmite de oamenii legi pentru lipsa autorizațiilor de construire. Alte două procese-verbale (6.000 lei) au fost întocmite pentru împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor și a actelor solicitate. Pentru  neîndeplinirea obligației de aducere la starea inițială a terenurilor care au făcut obiectul contractelor de închiriere de către titularii de licențe/permise/autorizații, polițiștii locali au aplicat două amenzi contravenționale în cuantum total de 100.000 lei. Executarea de lucrări sau dezafectarea unor construcții  cu nerespectarea prevederilor autorizației și a proiectului tehnic s-au soldat, la rândul lor, cu două amenzi în cuantum total de 100.000 lei.

În același interval al anului precedent, numărul proceselor-verbale întocmite pentru încălcarea prevederilor legii a fost de 101, cu un cuantum total al amenzilor de 165.000 lei.

Alte 27 de amenzi în cuantum total de 64.500 de lei au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor legii. Dintre acestea, 14 procese-verbale au fost întocmite pentru  nerefacere și neaducerea terenului la starea inițială  (35.000 lei),  6 pentru netransportarea molozului de la locul lucrării (12.000 lei),  șapte pentru lucrări fără aviz de săpătură (17.500 lei). În același interval, în anul precedent, polițiștii locali au întocmit un număr de 18 procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, însumând amenzi în cuantum de 44.500 lei. Pe lângă sancțiunile contravenționale aplicate în intervalul de referință, au fost semnalate organelor de cercetare penală un număr de 24 infracțiuni.

Recomandările redacției