Reprezentanţii Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Arad anunţă că termenul  limită de depunere a raportărilor contabile aferente primului semestru al anului curent este 16 august. Bilanţurile trebuie depuse la administraţiile finanţelor publice de care aparţin contribuabilii. „Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici se aplică de entităţile care în exerciţiul financiar precedent au înre­gistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 de lei. Această măsură de stabilire a unei cifre de afaceri ca plafon pentru operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile sistemului de rapor­tare contabilă la 30 iunie 2013 a fost avută în vedere pentru a veni în sprijinul întreprinderilor mici şi mijlocii prin reducerea costurilor administrative ale aces­tora”, susţine Călin Arusti, purtă­- torul de cuvânt al DGFP Arad. Demenţionat că entităţile care nu au desfăşurat nicio activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2013, cele care în tot semestrul I al anului 2013 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2013, precum şi persoanele juri­- dice care se află în curs de lichidare po­trivit legii, nu trebuie să întocmescă raportări contabile aferente perioa­dei cuprinse de la începutul anului până la 30 iunie 2013.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Recomandările redacției