ecumenismCa în fiecare an, preoţii din Arhiepiscopia Aradului promovează Săptămâna de rugăciune pentru unita­tea creştinilor, acţiune organizată de către Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România, susţinând Săptămâna de rugăciune împreună cu alte confesiuni, îndeosebi cu cele istorice, în conformitate cu îndru­mările Sfântului Sinod al B.O.R. privind relaţiile cu ce­lelalte culte. La sediul Protopopiatului Ortodox Arad a avut loc o întâlnire de lucru între reprezentanţii cultelor istorice din municipiul Arad, în vederea stabilirii calendarului desfăşurării Săptămânii de rugăciune. La întrunirea prezidată de către Înalt Prea­- sfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului au fost prezenţi reprezentanţii Parohiilor: Ortodoxă Română Arad – Centru, Ortodoxă Sârbă Arad- Centru, Romano-Catolică, Greco Catolică, Evanghelică-Lute­rană, Reformată şi ai Comunităţii Evreilor din Arad.
„Întâistătătorul Arhiepiscopiei a subliniat importanţa pe care Biserica Ortodoxă Română o dă Săptămânii de Rugăciune pentru unitatea creştinilor, prin strădania noastră de a fi făcători de pace şi de unitate, ca împlinitori ai rugăciunii domnului Iisus Hristos, «ca toţi să fie una»“, ne-a declarat părintele Vasile Pop.
Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor se va desfăşura în perioada 18- 25 ianuarie.

Recomandările redacției