profiAngajaţii din unităţile de învăţământ, în special personalul nedidactic, se consideră ca fiind sclavi, lucrând mult peste normă şi fiind plătiţi mai puţin. Perso­nalul nedidactic a fost afectat şi de faptul că, începând cu aprilie 2009, s-a suspen­dat ocuparea prin concurs a posturilor vacante. Această măsură a fost menţinută şi în anii 2010, 2011 şi se aplică şi în prezent, afectând personalul nedidactic şi personalul didactic auxiliar.
În numeroase situaţii în care unul sau mai multe posturi din unitatea de învăţământ au fost blocate (demisie, pensionare etc), personalul nedidactic rămas a preluat sarcinile corespunzătoare postului blocat, fără ca legislaţia în vigoare să prevadă o formă de remunerare adecvată. „Având în vedere că plata orelor suplimentare este suspendată, compensarea făcându-se doar cu timp liber corespunzător, este evident faptul că personalul nedidactic pres­tează constant activităţi mult peste norma de muncă legală, corespun­zătoare postului, nefiind plătit niciodată pentru acestea. Există numeroase situaţii în care salariatul unităţii ocupă un post devenit unic, caz în care compensarea cu timp liber a orelor suplimentare nu se poate realiza efectiv. Totodată, normativele de personal, pentru nedidactici, sunt depăşite, acestea fiind adoptate în anul 1998. Se poate afirma, fără a greşi, că personalul nedidactic este sclavul unităţii de învăţământ la care este încadrat“, ne-a declarat profesorul Dănuţ Ieneşescu, preşedintele Sindica­tului Democratic din Învăţământ Arad.
Servicii externalizate
Pe de altă parte, sindicatele susţin că blocarea posturilor nedidactice gene­rează de multe ori costuri mult mai mari pentru bugetele locale (din care sunt finanţate unităţile de învăţământ), deoarece în cazul şcolilor în care personalul existent nu reuşeşte să asigure prestarea întregii activităţi de la nivelul unităţii, se ajunge la externalizarea serviciilor (de curăţenie, pază, de masă etc), soluţie ce implică cheltuieli mai mari. Mai mult, au existat numeroase situaţii în care directorii au solicitat deblocarea posturilor personalului nedidactic sau personalului didactic auxi­liar, solicitare care nu a fost aprobată.
„Toate aceste probleme au fost expuse conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi a ministrului delegate pentru dialog social. S-a mai adus în discuţie ca sporul de vechime să nu mai fie inclus în salariul de bază pentru personalul nedidactic. De asemenea, plata integrală a concediului medical să fie făcută de către Casa Naţională de Sănătate, inclusiv pentru primele cinci zile care în prezent sunt plătite de către angajator. Doamna ministru a promis că va face toate demersurile necesare pentru elaborarea unor acte normative în acest sens“, a mai declarat Ieneşescu.

Recomandările redacției