Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, precum și cei plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care plătesc impozitul datorat la termenul scadent, 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiază de o bonificație de 10%. Aceasta este calculată asupra impozitului datorat trimestrial/plăţii anticipate trimestriale. „Bonificaţia  se aplică în mod corespunzător şi pentru contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Aceşti contribuabili beneficiază de bonificaţie, dacă achită impozitul datorat trimestrial sau ca plată anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 26 septembrie-25 decembrie 2020 inclusiv”, a spus Călin Arusti, purtător de cuvânt la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad.  Contribuabilii care aplică prevederile menționate determină impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor de plată prin scăderea din impozitul datorat a bonificației calculate. Baza legală pentru toate aceste facilități este  Ordonanţa de urgenţă nr. 99 / 2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene  publicată în Monitorul Oficial nr. 555 / 25.06.2020.

Recomandările redacției