În perioada 10 mai – 15 iunie 2018, se efectuează lucrările de bonitare, clasare și autorizare a reproducătorilor masculi utilizați la monta naturală autorizată. În acest sens se constituie comisiile de bonitare în vederea realizării în bune condiții a acestei acțiuni. Agenția Națională pentru Zoo­tehnie-ANZ a făcut mai multe precizări informative, pentru fermierii interesați.
Se vor autoriza la monta natu­rală numai reproducătorii mas-culi care la bonitare îndeplinesc cerințele minime și condițiile sanitare veterinare cerute de legislația în vigoare. Pentru taurine se vor autoriza numai tauri de reproducție de rasă pură.
Pentru bubaline se vor auto­riza la monta naturală autorizată și reproducători fără origine, dar care în urmă aprecierilor de exterior, conformație-constituție corespund standardelor, sunt indivi­- dualizați conform legislației în vigoare, care pot fi înscriși în re­gistrul genealogic într-o secțiune suplimentară și corespund criteriilor sanitare veterinare impuse de legislația în vigoare.
Pentru ovine și caprine se vor autoriza la monta naturală autori­zată și reproducători fără origine, dar cu apartenență de rasă, care în urmă aprecierilor de exterior, conformație-constituție cores­pund standardului rasei, sunt individualizați conform legislației în vigoare și care pot fi înscriși în registrul genealogic într-o secțiune secundară.
Pentru efectivele de ovine și caprine care constituie obiectul activităților de selecție se vor autoriza pentru monta naturală numai reproducătorii masculi de rasă pură.
În cazul efectivelor de ovine și caprine care nu constituie obiectul activităților de selecție se vor autoriza la monta naturală și reproducătorii fără origine, dar cu apartenența de rasă, care în urmă aprecierilor de exterior, conformație-constituție corespund stan­dardului rasei.
La cabaline se vor autoriza la monta naturală autorizata și reproducători fără origine, dar cu apartenența de rasă, care în urmă aprecierilor de exterior, conformație-constituție corespund stan­- dardului rasei, sunt individualizați prin microcipare și corespund criteriilor sanitare veterinare impuse de legislația în vigoare.
În fiecare localitate și crescătorie comisia de bonitare va încheia un proces verbal privind rezultatele lucrărilor și va eliberă autorizații de utilizare a reproducătorilor în localitatea sau fermă respectivă, semnate de către șef serviciu CRZ și coordonatorul OJZ.
Pe baza rezultatelor bonitării și clasării se va analiza modul de asigurare a necesarului de tauri, bivoli, armăsari, vieri, berbeci și țapi pe anul 2018 și se va întocmi p erase, necesarul pentru anul 2019.
(S.S.)

Recomandările redacției