Viviana Poclid Dehelean (Milivoievici), profesor cercetător științific în cadrul Academiei Române – Filiala Timișoara la Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”, își va lansa cartea de poeme „Bucăți de suflet, frânturi de gânduri…”, Editura Gutenberg, Arad, 2018, în Sala „Centenar” a Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” Arad, vineri, 2 martie, la ora 12.00.
Viviana Poclid Dehelean a absolvit Facultatea de Filologie din orașul Marii Uniri și a urmat masteratul în filologie la Timi­șoara. Domnia sa este la cel de-al treilea volum de poezie după „Albastru infinit” (2017), tradus și în limba franceză și „Ziua de azi” (2017), coautor cu Vasile Man.
Încercările poetice „repre­zintă pentru mine «bucăți de suflet, frânturi de gânduri», scrise la o anumită… tempera­tură sufletească”, susține autoarea.
Colaborează cu articole știin­țifice, studii, recenzii și cronici la „Orizont”, „Jurnalul literar”, „Contemporanul”, Ideea europea­nă”, „Discobolul”, „Oglinda literară”, „Columna 2000”, „Revis­ta de Studii Banatice”, „Praf de stele” (fondator), „Luceferi ce ră­sar”, „Regatul cuvântului”, „Sfera eonică”, „Studii de Știință și Cultură” etc.
Evenimentul de la Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol” Arad este parte a parteneriatului cultural-științific între instituția noastră și revista „Studii de Știintă și Cultură”, editată de Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.
(F.C.)

Recomandările redacției